medycyna praktyczna dla pacjentów

Benzalkonium (chlorek benzalkonium) (opis profesjonalny)

Działanie

Czwartorzędowy związek amoniowy, detergent. Dobrze się rozpuszcza w wodzie, roztwory wodne są trwałe, nietoksyczne, zmniejszają napięcie powierzchniowe i nie wykazują działania drażniącego. Działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Niszczy także niektóre gatunki grzybów i pierwotniaków, nie działa jednak na formy przetrwalnikowe.

Wskazania

Stosowany do odkażania rąk, narzędzi chirurgicznych. Używany też do leczenia zapalnych chorób skóry, przepłukiwania pochwy, pęcherza moczowego. Wchodzi w skład preparatów złożonych działających dezynfekująco w obrębie jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie

Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych: roztw. 1:4000. Choroby infekcyjne skóry: roztw. 0,1–0,5%. Miejscowo do przemywania skóry, błon śluzowych, ran: roztw. 0,02–0,1%. Przepłukiwanie pochwy: roztwory 0,02–0,05%. Płukanie pęcherza i cewki moczowej: roztw. rozcieńczone do 0,005%. Patrz też: opisy dotyczące preparatów.

Preparaty na rynku polskim zawierające benzalkonium (chlorek benzalkonium)

Dettol Med do przemywania ran (aerozol na skórę, roztwór)