28 marca 2015 roku
poczta
zaloguj się
 
Medycyna Praktyczna: opis, ceny, refundacja
medycyna praktyczna dla pacjentów

Ospamox (amoksycylina) - proszek do sporz. zaw. doustnej

↑ do góry

Postaci, dawki, ceny

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2015 r.

Nazwa preparatuPostać i dawkaProducentCena 100% Odpłatność po refundacji
Ospamox proszek do sporz. zaw. doustnej 100 mg/ml (500 mg/5 ml) 100 ml Sandoz 26.03 3.20   
Ospamox proszek do sporz. zaw. doustnej 100 mg/ml (500 mg/5 ml) 60 ml Sandoz 17.38
Ospamox proszek do sporz. zaw. doustnej 25 mg/ml (125 mg/5 ml) 60 ml Sandoz b/d
Ospamox proszek do sporz. zaw. doustnej 50 mg/ml (250 mg/5 ml) 60 ml Sandoz 7.59

Preparat zawiera substancję: amoksycylina

Lek dostępny na receptę

↑ do góry

Co to jest Ospamox?

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie. Antybiotyk beta-laktamowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.
↑ do góry

Co zawiera i jak działa Ospamox?

Substancją czynną preparatu jest amoksycylina. Jest to półsyntetyczna penicylina () o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te powodują rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Amoksycylina jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi wrażliwymi na działanie amoksycyliny.
↑ do góry

Kiedy stosować Ospamox?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe na amoksycylinę bakterie:
· zakażenia górnych dróg oddechowych: ostre zapalenie ucha środkowego, ostre zapalenie zatok, zapalenie migdałków podniebiennych
· zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc
· zakażenia dolnych dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego
· wczesna postać boreliozy związana z rumieniem wędrującym
oraz:
· w zapobieganiu zapalenia wsierdzia
· w celu usunięcia (eradykacji) bakterii Helicobacter pylori, jako element złożonej terapii wielolekowej u dorosłych z chorobą wrzodową.
↑ do góry

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (inne penicyliny, cefalosporyny).
↑ do góry

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ospamox?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem i poinformuj go, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na inne penicyliny lub cefalosporyny, czy też na inne leki lub alergeny. Stosowanie penicylin wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, sporadycznie prowadzącej do zgonu. Ryzyko to jest zwiększone u osób z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe (np. penicyliny, cefalosporyny). Stosowanie amoksycyliny w postaci doustnej rzadko powoduje ciężkie objawy nadwrażliwości i wstrząs anafilaktyczny. Osoby uczulone na wiele różnych alergenów są bardziej zagrożone wystąpieniem reakcji nadwrażliwości. Ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne mogą stanowić zagrożenie życia. W razie wystąpienia pierwszych objawów należy natychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna jest hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe).
Przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
· zakażenia wirusowe, ostrą białaczkę limfatyczną lub mononukleozę zakaźną (w takim przypadku nie należy stosować preparatu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia rumieniowych zmian skórnych, podobnych do zmian skórnych w przebiegu odry)
· zaburzenia czynności nerek (konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza)
· napady drgawkowe (obecnie lub w przeszłości), padaczkę, zapalenie opon mózgowych (rzadko, stosowanie dużych dawek preparatu u tych chorych może prowadzić do napadów drgawek)
· choroby przewodu pokarmowego, szczególnie zapalenie okrężnicy,
a także, jeżeli byłeś długotrwale leczony antybiotykami. We wszystkich powyższych przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności.
Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.
Jeżeli preparat stosowany jest u dzieci, niemowląt lub wcześniaków należy zachować ostrożność. Zalecana jest kontrola czynności nerek, wątroby oraz parametrów hematologicznych.
Duże stężenie amoksycyliny w moczu może spowodować wytrącanie się jej kryształów w cewnikach moczowych. Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny chory powinien przyjmować odpowiednią ilość płynów aby zredukować wytrącanie się kryształów leku w moczu.
Jeżeli na początku leczenia wystąpi uogólniony rumień z krostami i towarzyszącą gorączką należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu ciężkiej reakcji skórnej w postaci ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W przypadku jej wystąpienia, ponowne stosowanie amoksycyliny, kiedykolwiek w przyszłości, jest przeciwwskazane.
Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny lekarz zwykle zaleci regularną kontrolę obrazu krwi.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny; chorzy na fenyloketonurię powinni zachować ostrożność.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat nie wywiera wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.
↑ do góry

Dawkowanie preparatu Ospamox

Preparat ma postać proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.
Zakażenia wywołane przez wrażliwe drobnoustroje, w tym zakażenia górnych dróg oddechowych (ostre zapalenie ucha środkowego, właściwie rozpoznane ostre zapalenie zatok obocznych nosa), zapalenie pęcherza moczowego.
Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg
Zwykle 0,75–3 g na dobę w 2–3 dawkach podzielonych.
Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg.
40–90 mg/kg masy ciała na dobę (maksymalnie 3 g na dobę) w 2–3 dawkach podzielonych.
Zapalenie migdałków podniebiennych, jeśli udokumentowano, że jest ono wywołane przez paciorkowce β-hemolizujące grupy A.
Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg 1 g 2 razy na dobę.
Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg.
50 mg/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych.
Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli u dorosłych.
1 g 2 razy na dobę.
Pozaszpitalne zapalenie płuc.
Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg.
1 g 3 razy na dobę.
Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg.
40–90 mg/kg masy ciała na dobę (maksymalnie 3 g na dobę) w 2–3 dawkach podzielonych
Wczesna postać boreliozy związana z rumieniem wędrującym (stadium I).
Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg
0,5–1 g 3 razy na dobę przez 14–21 dni.
Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg.
50 mg/kg masy ciała na dobę w 3 dawkach podzielonych przez 14–21 dni.
Eradykacja H. pylori.
Dorośli. 1 g 2 razy na dobę w skojarzeniu z innymi lekami przez 7–14 dni.
Zapobieganie zapaleniu wsierdzia.
Dorośli. 2–3 g 1 h przed zabiegiem chirurgicznym. U dzieci dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała.
Preparat można stosować niezależnie od posiłków. Zaleca się kontynuowanie podawania przez 2–3 dni po ustąpieniu objawów, w zakażeniach paciorkowcami β-hemolizującymi – przez 6–10 dni. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci modyfikację dawkowania w zależności od wartości klirensu kreatyniny.
↑ do góry

Czy można stosować Ospamox w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy w opinii lekarza jest to absolutnie konieczne.
Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Amoksycylina przenika do mleka matki i może powodować uczulenie u dziecka. Jeżeli lekarz zezwoli na karmienie piersią podczas stosowania preparatu, a u niemowlęcia wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe, drożdżyca lub wysypka skórna, należy przerwać karmienie piersią i skonsultować się z lekarzem.
↑ do góry

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· allopurynol
· digoksynę
· doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę)
· metotreksat
· doustne hormonalne preparaty antykoncepcyjne.
Nie zaleca się równoległego stosowania allopurynolu, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Preparat może zwiększać wchłanianie digoksyny i konieczne może być dostosowanie jej dawkowania przez lekarza. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego w badaniach laboratoryjnych (może wydłużyć się czas krwawienia, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku); konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych przez lekarza. Amoksycylina może nasilać toksyczne działanie równolegle stosowanego metotreksatu; należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu we krwi. Amoksycylina (i inne antybiotyki o szerokim spektrum działania) może zmniejszać skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem). Wymuszona diureza nasila wydalanie amoksycyliny i powoduje zmniejszenie jej stężenia we krwi.
Wpływ amoksycyliny na wyniki badań laboratoryjnych:
Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny. Amoksycyklina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży. Amoksycyklina może zaburzać oznaczanie białka metodami kalorymetrycznymi.
↑ do góry

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ospamox może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do częstych i niezbyt częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: nadkażenia opornymi bakteriami lub drożdżakami w wyniku przedłużonego i powtarzanego stosowania amoksycyliny (np. zakażenia grzybicze błony śluzowej jamy ustnej i pochwy), nudności, wymioty, biegunka, utrata łaknienia, wzdęcia, wysypka (zwłaszcza w okolicy jamy ustnej), suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku, niewielkie i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), wysypka, osutka odropodobna, świąd, pokrzywka (jeżeli natychmiast po rozpoczęciu leczenia wystąpi pokrzywka należy skonsultować się z lekarzem). Rzadko możliwe: niedokrwistość hemolityczna, eozynofilia, obrzęk krtani, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń, zawroty głowy, pobudzenie, nadmierna ruchliwość, drgawki (w przypadku zaburzeń czynności nerek, stosowania dużych dawek leku, u chorych na padaczkę oraz chorych z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych), zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, śródmiąższowe zapalenie nerek, występowanie kryształów w moczu (krystaluria), gorączka polekowa. Do rzadkich ale potencjalnie ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła utrudniający oddychanie), wstrząs anafilaktyczny, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy wysiękowy). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Do bardzo rzadkich działań niepożądanych należą: zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia/neutropenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, zahamowanie czynności szpiku kostnego, a także rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), czarne zabarwienie języka.
↑ do góry

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina

Amotaks (kaps. twarde) , Amotaks (tabl.) , Amotaks (gran. do sporz. zaw. p.o.) , Amotaks Dis (tabl.) , Duomox (tabl.) , Hiconcil (kaps.) , Hiconcil (proszek do przyg. zaw.) , Ospamox 500 mg (tabl. powl.) , Ospamox 750 mg (tabl. powl.) , Ospamox 1000 mg (tabl. powl.)