Alvesco 160 (cyklezonid) - aerozol inhalacyjny, roztwór

Postaci, dawki, ceny

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2015 r.

Nazwa preparatuPostać i dawkaProducentCena 100% Odpłatność po refundacji
Alvesco 160 aerozol inhalacyjny, roztwór 160 μg/dawkę inhalacyjną 120 dawek Takeda Pharma 152.57 12.80   
Alvesco 160 aerozol inhalacyjny, roztwór 160 μg/dawkę inhalacyjną 60 dawek Takeda Pharma 79.97 10.08   

Preparat zawiera substancję: cyklezonid

Lek dostępny na receptę

Co to jest Alvesco?

Lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym. Stosowany jest w regularnym leczeniu astmy oskrzelowej. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych, zmniejsza nasilenie objawów i częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. Zmniejszenie nasilenia objawów występuje w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia leczenia, a działanie leku narasta z czasem.

Co zawiera i jak działa Alvesco?

Substancją czynną preparatu jest cyklezonid. Cyklezonid należy do grupy leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym nazywanych glikokortykosteroidami. Podawany wziewnie ma przeciwdziałać toczącemu się w ścianie oskrzeli procesowi zapalnemu. Przy zalecanym dawkowaniu nie powoduje znaczącego działania ogólnoustrojowego, stosowany jest do miejscowego leczenia astmy oskrzelowej. Zmniejsza liczbę komórek stanu zapalnego (w tym eozynofili) w błonie śluzowej oskrzeli. Cyklezonid hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie, a także przynajmniej częściowo cofa zmiany anatomiczne powstające w ścianie oskrzeli osób chorych na astmę. Łagodzi objawy astmy i zapobiega jej zaostrzeniom. Główny mechanizm działania cyklezonidu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. W działaniu wszystkich glikokortykosteroidów pośredniczą specyficzne receptory. Receptory te znajdują się w cytoplazmie komórki docelowej i po związaniu z lekiem regulują ekspresję odpowiednich genów. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany.

Kiedy stosować Alvesco?

Preparat jest wskazany w leczeniu przewlekłej astmy oskrzelowej u dorosłych i młodzieży po 12. roku życia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Alvesco?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
· gruźlicę płuc (aktywna lub nieaktywna)
· zakażenia wirusowe, bakteryjne lub grzybicze dróg oddechowych
· ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
U chorych na gruźlicę lub z zakażeniami dróg oddechowych preparat może być stosowany wyłącznie, jeżeli równolegle stosują oni skuteczne leczenie przeciwgruźlicze lub odpowiednie leczenie zakażenia.
Preparat nie jest wskazany w leczeniu stanu astmatycznego lub nagłego nasilenia objawów astmy, w przypadku których wymagane jest intensywne leczenie. Preparat jest przeznaczony do regularnego i długotrwałego stosowania. Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem. Preparat jest stosowany zapobiegawczo i należy go stosować regularnie w zaleconych dawkach, nawet jeżeli objawy choroby nie występują.
Należy pamiętać, że chorzy na ciężką postać astmy są bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia ostrego napadu astmy. Lekarz zaleci jak często należy przeprowadzać regularne badania pozwalające ocenić stopień kontroli objawów astmy.
Nie stosuj tego preparatu do przerwania ostrego napadu duszności! W przypadku ostrego napadu duszności zastosuj lek rozszerzający oskrzela o szybkim początku działania (np. salbutamol). Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.
Ważne! Jeżeli stosujesz krótko działające leki rozszerzające oskrzela i zauważysz, że zwykle stosowana dawka nie powoduje złagodzenia objawów, powinieneś możliwie szybko skonsultować się z lekarzem. Podobnie, jeżeli zaobserwujesz, że w celu złagodzenia objawów musisz zastosować większą niż dotąd dawkę tych leków lub dawki dotychczasowe musisz stosować coraz częściej powinieneś jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Zwiększone zużycie leków rozszerzających oskrzela wskazuje na pogorszenie przebiegu astmy i zwiększa ryzyko wystąpienia jej ostrego napadu. Lekarz oceni Twój stan i zweryfikuje dalszy sposób leczenia. Może np. zwiększyć dawki kortykosteroidów wziewnych lub wprowadzić do leczenia kortykosteroidy doustne.
Rzadko, u niektórych osób, po przyjęciu dawki leku wziewnego może wystąpić, przeciwnie do zamierzonego efektu, gwałtowny skurcz oskrzeli (tzw. paradoksalny skurcz oskrzeli) objawiający się świstami bezpośrednio po przyjęciu leku. Skurcz ten może być na tyle intensywny, że może stanowić zagrożenie życia. W takim wypadku przerwij natychmiast stosowanie preparatu i zastosuj inny szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela oraz szukaj pomocy lekarskiej.
W przypadku kortykosteroidów stosowanych wziewnie ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż podczas doustnego stosowania tych leków. Wziewne podanie leku ogranicza jego ogólnoustrojowe działania niepożądane, niemniej jednak długotrwałe stosowanie dużych dawek kortykosteroidu wziewnego może zahamować naturalne wytwarzanie hormonów steroidowych przez korę nadnerczy, a także spowodować wystąpienie objawów zespołu Cushinga, zaokrąglenie twarzy (księżycowaty kształt), spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zaćmę, jaskrę. Dlatego lekarz dąży do stosowania najmniejszej dawki kortykosteroidu zapewniającej skuteczną kontrolę objawów astmy. Zaleca się, aby podczas długotrwałego leczenia wziewnym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci.
Długotrwałe leczenie dużymi dawkami kortykosteroidów wziewnych może doprowadzić do klinicznie istotnego zahamowania czynności kory nadnerczy. Jeżeli jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy. W sytuacjach nagłych zabiegów chirurgicznych czy silnego stresu mogą wystąpić objawy niewydolności kory nadnerczy.
Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je steroidami wziewnymi (preparat Alvesco) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij, jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy. Dotyczy to szczególnie osób, które w przeszłości stosowały duże dawki steroidów, a także stanów nagłych i sytuacji związanych ze stresem. Zastąpienie steroidów doustnych steroidami wziewnymi może także ujawnić objawy alergii takie jak alergiczny nieżyt nosa lub wyprysk. W takim przypadku objawy te należy leczyć lekami przeciwhistaminowymi lub innymi o działaniu miejscowym (w tym steroidami).
Po wprowadzeniu do leczenia steroidów wziewnych zmniejszanie dawki steroidów doustnych może następować wyłącznie pod ścisłą kontrolą lekarską. Nie wolno nagle przerywać leczenia steroidami doustnymi, lecz zmniejszanie ich dawki musi następować stopniowo. Przywrócenie prawidłowej czynności nadnerczy po zaprzestaniu leczenia steroidami doustnymi może być długotrwałe, a ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy utrzymuje się przed dłuższy okres. Należy zachować ostrożność po zmianie leczenia i regularnie kontrolować czynność nadnerczy. Należy mieć przy sobie dokument informujący o konieczności podania dodatkowych steroidów działających ogólnie w sytuacji stresu (np. zabiegów chirurgicznych, urazów, napadów astmy, zakażeń w obrębie klatki piersiowej i innych). U niektórych pacjentów w czasie zmniejszania dawek steroidów doustnych występują nieswoiste objawy złego samopoczucia. Pomimo tego należy zwykle kontynuować zmniejszanie dawek, o ile nie występują obiektywne objawy niewydolności kory nadnerczy.
U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wydalanie budezonidu może ulec spowolnieniu, co może powodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.
Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z itrakonazolem lub ketokonazolem.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera niewielką ilość etanolu
· preparat zawiera tetrafluoroetan (HFA 134a).
Ważne informacje dotyczące stosowania preparatu
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Jedna dawka inhalacyjna zawiera w zależności od opakowania 80 lub 160 mikrogramów cyklezonidu. Dostarczana dawka leku zależy od prawidłowo przeprowadzonej inhalacji. Dlatego bardzo ważne jest aby poprawnie opanować technikę inhalacji. Wziewne podanie leku umożliwia jego szybkie dotarcie bezpośrednio do dróg oddechowych czyli do miejsca jego działania. Tylko niewielka ilość podanej wziewnie substancji dociera do krwi, co pozwala ograniczyć do minimum ogólnoustrojowe działania niepożądane.
Pamiętaj!
· Aby zawsze w porę zaopatrzyć się w receptę i wykupić nowy preparat zanim zużyjesz do końca poprzedni.
· Zawsze miej przy sobie inhalator z szybkodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela.
Utrzymuj inhalator czystości. Regularnie wyczyść wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię ustnika suchą chusteczką a także przednią część małego otworu, z którego wydostaje się lek. Ważne jest, aby nie doprowadzić do zawilgocenia inhalatora; z tego względu do czyszczenia nie wolno używać wody ani innych płynów.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie odnotowano.

Dawkowanie preparatu Alvesco

Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania wziewnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować codziennie, nawet jeżeli objawy choroby nie występują. Lekarz ustala dawkowanie indywidualnie w zależności od stopnia nasilenia choroby.
Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) oraz młodzież po 12. roku życia:
zalecana dawka wynosi 160 mikrogramów 1 raz na dobę; dawka ta pozwala kontrolować objawy u większości pacjentów; w cięższych przypadkach astmy dawka 320 mikrogramów 2 razy na dobę powoduje zmniejszenie częstości zaostrzeń objawów, lecz bez poprawy czynności płuc; u niektórych pacjentów skuteczną dawką podtrzymującą jest 80 mikrogramów 1 raz na dobę;
O ile lekarz nie zaleci inaczej preparat najlepiej przyjmować wieczorem.
Lekarz zawsze dąży do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów astmy. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów astmy lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
Chorzy przyjmujący uprzednio kortykosteroidy doustnie.
Przez tydzień dawki preparatu należy stosować równolegle z dotychczasowymi dawkami kortykosteroidów doustnych, a następnie zmniejszać stopniowo dawkę kortykosteroidów doustnych zgodnie ze wskazaniami lekarza, aż do najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów astmy oskrzelowej. Często stosowanie doustnych kortykosteroidów można zakończyć całkowicie.
Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci poniżej 12. roku życia.

Czy można stosować Alvesco w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest ograniczone jedynie do przypadków, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Nie wiadomo czy cyklezonid przenika do mleka matki. Skonsultuj się z lekarzem, ponieważ tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka dla dziecka do korzyści dla matki związany ze stosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Zawsze poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· rytonawir, nelfinawir
· ketokonazol, itrakonazol
· kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach.
Rytonawir i inne silne inhibitory cytochromu P 450 3A4 (itrakonazol, telitromycyna, ketokonazol, nelfinawir) mogą znacznie zwiększać stężenie czynnego kortykosteroidu w osoczu. Zwiększone stężenie wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Należy unikać stosowania takiego skojarzenia leków, za wyjątkiem sytuacji, gdy lekarz uzna, że oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko wynikające z wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.
Poinformuj lekarza jeżeli stosowałeś kortykosteroidy działające ogólnoustrojowo (podawane doustnie lub we wstrzyknięciach). Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zaburzeniami czynności nadnerczy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Alvesco może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić: kandydoza jamy ustnej i gardła, chrypka, suchość w jamie ustnej, podrażnienie gardła, kaszel, uczucie nieprzyjemnego smaku. Do rzadkich, ale ciężkich działań niepożądanych należą: reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego (obrzęk naczynioruchowy ust, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie, duszność) oraz objawy ogólnego działania kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, nadciśnienie tętnicze, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra). Jeżeli zauważysz pojawianie się objawów reakcji anafilaktycznej powinieneś natychmiast szukać pomocy lekarskiej. Preparat ten, podobnie jak inne leki wziewne, może powodować wystąpienie nagłego i silnego skurczu oskrzeli (tzw. paradoksalnego skurczu oskrzeli) występującego zaraz po przyjęciu leku powodującego trudności w oddychaniu. W razie wystąpienia paradoksalnego skurczu oskrzeli należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu, zastosować szybkodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela i szukać pomocy lekarskiej. Ponadto preparat może powodować: skórne reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, wysypka, świąd), nadciśnienie tętnicze.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cyklezonid

Alvesco 80 (aerozol inhalacyjny, roztwór)