16 września 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
Lekarze pacjentom - aktualne informacje o lekach
medycyna praktyczna dla pacjentów

Diuver (torasemid) - tabl.

↑ do góry

Postaci, dawki, ceny

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2014 r.

Nazwa preparatuPostać i dawkaProducentCena 100% Odpłatność po refundacji
Diuver tabl. 10 mg 30 tabl. Teva Pharmaceuticals Polska 29.28
Diuver tabl. 5 mg 30 tabl. Teva Pharmaceuticals Polska 24.92

Preparat zawiera substancję: torasemid

Inne preparaty zawierające torasemid: Diured (tabl.) , Toramide (tabl.) , Torsemed (tabl.) , Trifas (tabl.) , Trifas 10 (tabl.) , Trifas 20 (roztwór do wstrzykiwań i.v.) , Trifas cor (tabl.)

Lek dostępny na receptę

↑ do góry

Co to jest Diuver?

Lek moczopędny i obniżający ciśnienie tętnicze.
↑ do góry

Co zawiera i jak działa Diuver?

Substancją czynną preparatu jest torasemid. Jest to substancja o silnym działaniu moczopędnym, powodująca zwiększenie objętości wydalanego moczu. Torasemid powoduje zahamowanie zwrotnego wchłaniania jonów sodu i chloru, co skutkuje nasileniem wydalania sodu i chloru z moczem i zwiększeniem objętości wydalanej wody. Zwiększonemu wydalaniu sodu towarzyszy zwiększone wydalanie potasu. Torasemid nazywany jest diuretykiem pętlowym, ponieważ działa w obszarze pętli nefronu (tzw. pętli Henlego). Dodatkowo, działanie torasemidu prowadzi także prawdopodobnie do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i obrzęków.
↑ do góry

Kiedy stosować Diuver?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· nadciśnienia tętniczego pierwotnego (tylko preparat w postaci tabletek 5 mg)
· obrzęków spowodowanych zastoinową niewydolnością serca, obrzęku płuc, obrzęków pochodzenia wątrobowego lub nerkowego.
↑ do góry

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na pochodne sulfonylomocznika. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· zaburzenia czynności nerek z bezmoczem
· śpiączka wątrobowa i stany przedśpiączkowe
· niedociśnienie tętnicze
· zaburzenia rytmu serca.
Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.
↑ do góry

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Diuver?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zaleci kontrolę stężenia elektrolitów ponieważ konieczne jest przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej i uzupełnienie ewentualnych niedoborów potasu, sodu oraz zapewnienie odpowiedniego nawodnienia organizmu.
Preparat, podobnie jak inne leki moczopędne, może zaburzać równowagę wodno-elektrolitową i powodować niedobory sodu, potasu, chloru. Ryzyko hipokaliemii (zmniejszenia stężenia potasu we krwi) jest nasilone u osób stosujących dietę ubogą w potas, przyjmujących leki przeczyszczające oraz u osób z towarzyszącymi wymiotami, biegunką a także z zaburzeniami czynności wątroby. Hipokaliemia może być przyczyną zaburzeń rytmu serca.
W okresie długotrwałego leczenia lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia elektrolitów a także stężenia glukozy, kwasu moczowego, kreatyniny i lipidów we krwi. Badania te należy wykonywać częściej szczególnie na początku leczenia oraz u osób w podeszłym wieku.
Szczególnie dokładną i częstszą kontrolę stężenia kwasu moczowego lekarz zaleci osobom ze skłonnością do hiperurykemii i dny moczanowej.
W okresie stosowania preparatu chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność i monitorować stężenie glukozy. Torasemid może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ --preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat, podobnie jak inne leki przeciwnadciśnieniowe, może powodować działania niepożądane, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Osoby, u których występują zawroty głowy lub podobne objawy nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.
↑ do góry

Dawkowanie preparatu Diuver

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Zwykle stosuje się:
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: 2,5 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę do 5 mg 1 raz na dobę. Dawki większe niż 5 mg na dobę nie prowadzą do dalszego obniżenia ciśnienia tętniczego. Pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się po około 12 tygodniach stosowania preparatu.
Obrzęki: 5 mg 1 raz na dobę. W razie konieczności lekarz może stopniowo zwiększyć dawkę do 20 mg 1 raz na dobę (a w niektórych przypadkach, wyjątkowo, nawet do 40 mg na dobę).
U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci ze względu na brak doświadczeń dotyczących stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.
↑ do góry

Czy można stosować Diuver w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.
↑ do góry

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat może powodować zmniejszenie stężenia potasu i/lub magnezu we krwi i w ten sposób nasilać toksyczność stosowanych równolegle glikozydów nasercowych. U chorych stosujących glikozydy nasercowe należy zachować ostrożność i kontrolować stężenie potasu oraz wykonywać badania EKG.
Równoległe stosowanie preparatu z mineralo- i glikokortykosteroidami, tetrakozaktydem lub lekami przeczyszczającymi może zwiększać ryzyko hipokaliemii i nasilać ją.
Jeżeli preparat stosowany jest równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi lub innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (niektóre leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, neuroleptyki, barbiturany, opioidy, baklofen) może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego oraz ortostatyczne spadki ciśnienia tętniczego. Należy zachować ostrożność.
Preparat, zwłaszcza stosowany w dużych dawkach, może nasilać toksyczne działania antybiotyków aminoglikozydowych, cisplatyny, cefalosporyn i litu.
Preparat może nasilać działanie stosowanych równolegle leków zwiotczających mięśnie oraz działanie teofiliny.
Preparat może nasilać toksyczność salicylanów u osób przyjmujących je w dużych dawkach.
Preparat może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza.
Równoległe stosowanie preparatu z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) powoduje ryzyko nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego. W związku z tym lekarz może zalecić na 2–3 dni przed rozpoczęciem leczenia inhibitorami ACE zmniejszenie dawek lub zaprzestanie stosowania leków moczopędnych i/lub zmniejszenie dawek inhibitora ACE.
Preparat może zwiększać reaktywność tętnic na leki obkurczające naczynia (np. adrenalina, noradrenalina).
Należy zachować ostrożność, jeżeli diuretyki stosowane są równolegle z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyna, ibuprofen) ponieważ leki te mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie diuretyków oraz powodować zaburzenia czynności nerek. Niesteroidowe leki przeciwzapalne a także probenecyd mogą wpływać na działanie moczopędne i działanie przeciwnadciśnieniowe torasemidu.
Preparaty wiążące kwasy żółciowe takie jak cholestyramina i inne żywice mogą zmniejszać wchłanianie preparatu i osłabiać jego działanie.
↑ do góry

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Diuver, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, hipokaliemia, bóle i zwroty głowy, niedociśnienie tętnicze, osłabienie, senność, stany splątania, utrata apetytu, kurcze mięśni, zwiększenie stężenia glukozy, lipidów (trójglicerydów i cholesterolu) i kwasu moczowego we krwi, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, nagłe zatrzymanie moczu u chorych z zaburzeniami w odpływie moczu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Możliwe nasilenie objawów kwasicy metabolicznej. Rzadko uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje). Sporadycznie powikłania zakrzepowe i zaburzenia krążenia, zmniejszenie liczby krwinek białych i czerwonych, zmniejszenie liczby płytek krwi, zapalenie trzustki, reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, nadwrażliwość na światło), zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu (szumy uszne, utrata słuchu).