17 kwietnia 2014 roku, [zaloguj się]

   Lekarze pacjentom
 

Nedal (nebiwolol) - tabl.

↑ do góry

Postaci, dawki, ceny

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2014 r.

Nazwa preparatuPostać i dawkaProducentCena 100% Odpłatność po refundacji
Nedal tabl. 5 mg 28 tabl. Polfa Warszawa 19.56 9.04   

Preparat zawiera substancję: nebiwolol

Inne preparaty zawierające nebiwolol: Ebivol (tabl.) , Emzok (tabl.) , Nebicard (tabl.) , Nebilenin (tabl.) , Nebilet (tabl.) , Nebinad (tabl.) , Nebispes (tabl.) , Nebitrix (tabl.) , Nebivas (tabl.) , NebivoLek (tabl.) , Nebivor (tabl.)

Lek dostępny na receptę

↑ do góry

Co to jest Nedal?

Lek z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.
↑ do góry

Co zawiera i jak działa Nedal?

Substancją czynną preparatu jest nebiwolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki) (link). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz naczyń krwionośnych. Działanie nebiwololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Preparaty z tej grupy stosowane są jako leki przeciwnadciśnieniowe oraz w leczeniu chorób układu sercowo–naczyniowego.
Nebiwolol ma działanie selektywne w stosunku do receptorów beta 1 w sercu, co zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych związanych z obwodowym działaniem leku, w tym, ryzyko wystąpienia zależnego od receptorów beta 2 zlokalizowanych w mięśniach gładkich oskrzeli, zwężenia dróg oddechowych. Nebiwolol wykazuje niewielkie działanie rozszerzające naczynia obwodowe.
↑ do góry

Kiedy stosować Nedal?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· samoistnego nadciśnienia tętniczego
· przewlekłej stabilnej, łagodnej do umiarkowanej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowego leczenia u chorych w podeszłym wieku (po 70. roku życia).
↑ do góry

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· zaburzenia czynności wątroby lub niewydolność wątroby
· ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, a także w okresach nasilenia niewydolności serca wymagającej dożylnego stosowania leków inotropowych
· blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia
· zespół chorego węzła zatokowego
· blok zatokowo-przedsionkowy
· objawowa bradykardia (częstotliwość rytmu serca mniejsza niż 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia)
· objawowe niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg)
· ciężka astma oskrzelowa lub ciężka POChP
· ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego
· kwasica metaboliczna
· nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
a także,
· jeżeli równolegle stosujesz floktafeninę lub sultopryd.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.
↑ do góry

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nedal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów. W razie konieczności, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki prowadzące do całkowitego zaprzestania stosowania preparatu na co najmniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem i znieczuleniem.
Preparatu nie należy stosować u chorych z dotychczas nieleczoną niewydolnością serca. Zastosowanie preparatu jest możliwe dopiero po uzyskaniu stabilizacji stanu klinicznego.
Chorzy z przewlekłą niewydolnością serca rozpoczynający stosowanie preparatu powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską.
Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę (przez 1–2 tygodni). Nagłe zaprzestanie leczenia nebiwololem u chorych z chorobą niedokrwienną serca może prowadzić do nasilenia objawów choroby.
Preparat może powodować zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardię). Jeżeli zmniejszenie czynności serca w spoczynku wyniesie 50–55 uderzeń na minutę należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki.
Należy zachować ostrożność stosując preparat:
· w przypadku występowania zaburzeń krążenia obwodowego (zespół Raynauda, chromanie przestankowe); może wystąpić nasilenie objawów, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu
· u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia
· u chorych na dławicę naczynio-skurczową (Prinzmetala); ryzyko nasilenia częstości i czasu trwania napadów dławicy.
W okresie leczenia nie zaleca się stosowania antagonistów wapnia typu werapamilu i diltiazemu, leków przeciwarytmicznych klasy I (chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon), leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym (np. klonidyna).
Chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność ponieważ preparat może maskować objawy hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi), takie jak uczucie kołatania serca, przyspieszenie czynności serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Preparat może także maskować objawy nadczynności tarczycy, w tym zwiększoną częstotliwość rytmu serca (tachykardię). Nagłe przerwanie stosowania preparatu może spowodować nasilenie tachykardii.
Osoby ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli powinny zachować szczególną ostrożność. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz może zalecić wykonanie badań czynnościowych układu oddechowego. U chorych na astmę oskrzelową lub inne choroby obturacyjne dróg oddechowych może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych a leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza. Konieczne może być dodatkowe stosowanie leków rozszerzających oskrzela, a niekiedy przejściowe zwiększenie ich dawek, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u osób chorych na łuszczycę lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie nebiwololem.
Preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje nadwrażliwości (także reakcje anafilaktyczne).
Leki z grupy beta-blokerów mogą powodować zmniejszenie wydzielania łez (co jest szczególnie istotne w przypadku osób stosujących soczewki kontaktowe).
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ --preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat w dawce 5 mg na dobę nie ma wpływu na sprawność psychoruchową. Nie badano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Preparat może, u niektórych osób, powodować działania niepożądane (np. zawroty głowy, zmęczenie, omdlenia), które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu stosowanej dawki leku, a w przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i wykonywania innych czynności, które wymagają wzmożonej koncentracji.
↑ do góry

Dawkowanie preparatu Nedal

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: dawka wynosi 5 mg 1 raz na dobę (zaleca się przyjmowanie preparatu zawsze o tej samej porze dnia). Działanie przeciwnadciśnieniowe jest zauważalne zwykle po 1–2 tygodniach leczenia. Pełny rozwój działania przeciwnadciśnieniowego może wymagać 4. tygodni stosowania preparatu.
Preparat może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Stosowanie preparatu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5–25 mg powoduje zwiększenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg na dobę.
U chorych z zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane ze względu na niewystarczające doświadczenie.
U chorych w wieku powyżej 65. roku życia zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg na dobę. Osoby powyżej 75. roku życia powinny zachować dodatkową ostrożność i pozostawać pod staranną kontrolą lekarską.
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.
Przewlekła stabilna niewydolność serca: preparat stosuje się u chorych, u których w ciągu ostatnich 6 tygodni nie występowała ostra niewydolność serca oraz, u których przez ostatnie 2 tygodnie nie dokonywano zmian w sposobie leczenia choroby podstawowej. Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.
Lekarz rozpocznie leczenie od małej dawki i stopniowo będzie ją zwiększał. Początkowo 1,25 mg na dobę, następnie co 1–2 tygodnie, w zależności od tolerancji leku, dawka będzie podwajana, aż do osiągnięcia dawki zalecanej 10 mg 1 raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę. Rozpoczynając leczenie, oraz każdorazowo po zwiększeniu dawki chory powinien pozostawać pod nadzorem doświadczonego lekarza przez co najmniej 2 godziny. Dobra tolerancja leku jest warunkiem osiągnięcia zalecanej dawki maksymalnej. W przypadku konieczności zmniejszenia dawki (jeżeli preparat jest źle tolerowany) również należy robić to stopniowo. Leczenie jest długotrwałe. Nie należy nagle przerywać leczenia. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę. Nagłe zaprzestanie leczenia nebiwololem może prowadzić do nasilenia objawów niewydolności serca.
U chorych z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Stosowanie preparatu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie jest zalecane.
U chorych z niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.
↑ do góry

Czy można stosować Nedal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.
↑ do góry

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Równoległe stosowanie floktafeniny i sultoprydu jest przeciwwskazane.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z:
· lekami przeciwarytmicznymi klasy I (chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
· antagonistami wapnia, z grupy werapamilu i diltiazemu, ze względu na negatywny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe oraz ryzyko wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego
· lekami przeciwnadciśnieniowymi o ośrodkowym mechanizmie działania (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna, guanfacyna), ze względu na ryzyko zmniejszenia czynności serca i objętości minutowej oraz rozszerzenia naczyń i nasilenia niewydolności serca.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
· lekami przeciwarytmicznymi klasy III, takimi jak np.: amiodaron – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego
· klonidyną – jeżeli klonidyna jest stosowana równolegle z beta-blokerem i konieczne jest zaprzestanie leczenia należy najpierw przerwać leczenie beta-blokerem na kilka dni przed przerwaniem stosowania klonidyny (nagłe przerwanie stosowania klonidyny w okresie stosowania beta-blokera może powodować znaczny wzrost ciśnienia tętniczego i stanowić zagrożenie życia)
· insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – preparat nie wpływa na stężenie glukozy we krwi ale może maskować objawy hipoglikemii (uczucie kołatania serca, tachykardię)
· preparatami stosowanymi do znieczulenia – może dojść do nasilenia kardiodepresyjnego działania obu leków i znacznego niedociśnienia tętniczego (należy bezwzględnie poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu beta-blokerów)
· lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (nitrogliceryna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, baklofen, amifostyna) – ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienia tętniczego
· meflochiną (lek przeciwmalaryczny) – ryzyko zmniejszenia czynności serca
· glikozydami naparstnicy – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia czynności serca (bradykardii)
· antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina, amlodypina, felodypina, lacydypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina) – ryzyko niedociśnienia i dalszego pogorszenia objawów u chorych z niewydolnością serca
· lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory beta (np. izoprenalina, dobutamina) – ryzyko wzajemnego osłabienia działania obu leków
· lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory alfa i beta (adrenalina, noradrenalina) – ryzyko zwiększenia ciśnienia tętniczego i nasilenia objawów chromania przestankowego
· niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
· lekami hamującymi aktywność izoenzymu 2D6 cytochromu P 450 (np. fluoksetyna, paroksetyna, tiorydazyna, chinidyna, terbinafina, bupropion, chlorochina, lewomepromazyna) – możliwe zwiększenie stężenia nebiwololu we krwi i nasilenie działań niepożądanych.
Preparat można stosować z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, pod warunkiem, że nebiwolol będzie przyjmowany podczas posiłku, a lek zobojętniający między posiłkami.
↑ do góry

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nedal, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często w przebiegu leczenia niewydolności serca może wystąpić zmniejszenie czynności serca (bradykardia). Często: duszność, nasilenie niewydolności serca w przebiegu leczenia niewydolności serca, bóle i zawroty głowy, zaburzenia czucia (parestezje), nudności, biegunka, zaparcia, obrzęki, zmęczenie. Niezbyt często możliwe: niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne), nasilenie objawów chromania przestankowego, nasilenie objawów wcześniej istniejącej niewydolności serca, zmniejszenie czynności serca (bradykardia), zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub chorobę obturacyjną dróg oddechowych, niestrawność, wzdęcia, wymioty, świąd, wysypka rumieniowa, depresja, zaburzenia snu (koszmary senne), zaburzenia widzenia, zaburzenia funkcji seksualnych. Bardzo rzadko: omdlenia, nasilenie objawów łuszczycy, obrzęk naczynioruchowy. Dodatkowo, możliwe inne działania niepożądane, występujące po zastosowaniu innych preparatów z grupy beta-blokerów (np. psychozy, stany splątania, omamy, objawy Raynauda, zmniejszenie wydzielania łez, szkodliwy wpływ na błony śluzowe, skórę, oczy).
Beta-blokery mogą maskować objawy hipoglikemii oraz nadczynności tarczycy; nagłe odstawienie leku może spowodować przełom tarczycowy.