24 kwietnia 2014 roku, [zaloguj się]

   Lekarze pacjentom
 

Bisoprolol Ozone (bisoprolol) - tabl.

↑ do góry

Postaci, dawki, ceny

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2014 r.

Nazwa preparatuPostać i dawkaProducentCena 100% Odpłatność po refundacji
Bisoprolol Ozone 5 tabl. 5 mg 30 tabl. Ozone Laboratories Polska b/d

Preparat zawiera substancję: bisoprolol

Inne preparaty zawierające bisoprolol: Antipres (tabl. powl.) , Bibloc (tabl. powl.) , Bicardef 5 mg (tabl. powl.) , Bicardef 10 mg (tabl. powl.) , Bidop (tabl.) , Bilokord (tabl.) , Bisocard (tabl. powl.) , Bisogamma 5 (tabl. powl.) , Bisogamma 10 (tabl. powl.) , BisoHEXAL 5 (tabl. powl.) , BisoHEXAL 10 (tabl. powl.) , Bisoprolol Vitabalans (tabl.) , Bisopromerck 5 (tabl. powl.) , Bisopromerck 10 (tabl. powl.) , Bisoratio 5 (tabl.) , Bisoratio 10 (tabl.) , Concor 5 (tabl. powl.) , Concor 10 (tabl. powl.) , Concor Cor 1,25 (tabl. powl.) , Concor Cor 2,5 (tabl. powl.) , Concor Cor 3,75 (tabl. powl.) , Concor Cor 5 (tabl. powl.) , Concor Cor 7,5 (tabl. powl.) , Concor Cor 10 (tabl. powl.) , Corectin 5 (tabl. powl.) , Corectin 10 (tabl. powl.) , Coronal 5 (tabl. powl.) , Coronal 10 (tabl. powl.) , Sobycor (tabl. powl.)

Lek dostępny na receptę

↑ do góry

Co to jest Bisoprolol Ozone?

Lek z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.
↑ do góry

Co zawiera i jak działa Bisoprolol Ozone?

Substancją czynną preparatu jest bisoprolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz naczyń krwionośnych. Działanie bisoprololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca, zmniejszenia objętości wyrzutowej oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Bisoprolol ma działanie selektywne w stosunku do receptorów beta 1, co między innymi oznacza, że zwykle nie powoduje zwężenia dróg oddechowych zależnego od receptorów beta 2 zlokalizowanych w mięśniach gładkich oskrzeli.
↑ do góry

Kiedy stosować Bisoprolol Ozone?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· nadciśnienia tętniczego
· przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej.
↑ do góry

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· ostra niewydolność serca, a także w okresach nasilenia niewydolności serca wymagającej dożylnego stosowania leków inotropowych
· wstrząs kardiogenny
· blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia
· zespół chorego węzła zatokowego
· blok zatokowo-przedsionkowy
· objawowa bradykardia
· objawowe niedociśnienie tętnicze
· ciężka astma oskrzelowa lub ciężka POChP
· zaawansowane stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub ciężka postać zespołu Raynauda
· kwasica metaboliczna
· nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
a także,
· jeżeli równolegle stosujesz floktafeninę lub sultopryd.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.
↑ do góry

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bisoprolol Ozone?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparatu nie należy stosować w leczeniu przewlekłej niewydolności serca (preparat nie pozwala na stopniowe zwiększanie dawki).
Jeżeli preparat jest stosowany równolegle z amiodaronem (lek przeciwarytmiczny) należy zachować ostrożność; mogą wystąpić zaburzenia przewodzenia w sercu oraz skurcze dodatkowe mięśnia sercowego.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu i antagonistów wapnia, z grupy werapamilu i diltiazemu oraz leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym (zobacz akapit „Czy mogę stosować równolegle inne leki ?” ).
Możliwe jest wystąpienie interakcji preparatu z innymi lekami prowadzące do wystąpienia poważnych działań niepożądanych; jeżeli stosujesz równolegle jakiekolwiek leki przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem (zobacz akapit „Czy mogę stosować równolegle inne leki ?” ).
Preparat należy stosować ostrożnie u chorych z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową z towarzyszącą niewydolnością serca.
Osoby ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli powinny zachować szczególną ostrożność. U chorych na astmę oskrzelową lub inne choroby obturacyjne dróg oddechowych może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych a leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza. Konieczne może być dodatkowe stosowanie leków rozszerzających oskrzela, a niekiedy przejściowe zwiększenie ich dawek, zgodnie z zaleceniami lekarza. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu lekarz może zalecić wykonanie badań czynnościowych układu oddechowego.
Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów (bisoprololu). Pomiędzy beta-blokerami i lekami stosowanymi w trakcie znieczulenia mogą zachodzić interakcje prowadzące do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. W razie konieczności, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki prowadzące do całkowitego zaprzestania stosowania preparatu na 48 godzin przed planowanym zabiegiem i znieczuleniem.
Chorzy na cukrzycę powinni zachować szczególną ostrożność ponieważ preparat może maskować objawy hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi), takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi. Preparat może także maskować objawy nadczynności tarczycy, w tym zwiększoną częstotliwość rytmu serca (tachykardię). Nagłe przerwanie stosowania preparatu może spowodować nasilenie tachykardii.
Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat:
· w czasie ścisłej diety (głodówki)
· w trakcie leczenia odczulającego; preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje anafilaktyczne oraz powodować zmniejszenie skuteczności działania stosowanej w takich przypadkach adrenaliny
· u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia
· u chorych z dławicą naczynio-skurczową (Prinzmetala); ryzyko nasilenia częstości i czasu trwania napadów dławicowych (konieczne jest równoległe przyjmowanie leków rozszerzających naczynia krwionośne, zgodnie z zaleceniami lekarza)
· w przypadku występowania zaburzeń krążenia obwodowego (zespół Raynaud’a, chromanie przestankowe); może wystąpić nasilenie objawów, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu
· u chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy; przed rozpoczęciem stosowania preparatu oraz w trakcie jego stosowania konieczne jest leczenie mające na celu zablokowanie receptorów alfa-adrenergicznych.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u osób chorych na łuszczycę lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie bisoprololem.
Chorzy rozpoczynający leczenie z zastosowaniem bisoprololu, zwłaszcza chorzy w podeszłym wieku, powinni pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim.
Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nagłe zaprzestanie leczenia bisoprololem u chorych z chorobą niedokrwienną serca może prowadzić do nasilenia objawów choroby.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat, w zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie, może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Działanie takie może wystąpić zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany preparatu na inny lek oraz jeżeli w okresie leczenia spożywany jest alkohol. Należy zachować ostrożność.
↑ do góry

Dawkowanie preparatu Bisoprolol Ozone

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze oraz choroba niedokrwienna serca: lekarz ustali dawkę indywidualnie, zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej dostępnej dawki. Zwykle stosuje się 5–10 mg 1 raz na dobę. Dawka maksymalna wynosi 20 mg na dobę.
Leczenie jest długotrwałe. Nie należy nagle przerywać leczenia. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę, zgodnie z zaleceniami lekarza. Nagłe zaprzestanie leczenia bisoprololem może prowadzić do nasilenia objawów choroby, zwłaszcza u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min) nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę. Dawka dobowa może być podawana w 2 dawkach podzielonych.
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, zaleca się jednak monitorowanie chorego. U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę.
U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania, zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszej dostępnej dawki.
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci do 12. roku życia i nie należy stosować preparatu w tej grupie wiekowej.
↑ do góry

Czy można stosować Bisoprolol Ozone w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.
↑ do góry

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Równoległe stosowanie floktafeniny i sultoprydu jest przeciwwskazane.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z:
· antagonistami wapnia, z grupy werapamilu i diltiazemu, ze względu na wpływ na osłabienie siły skurczu mięśnia sercowego i hamowanie przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz ryzyko wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego (dożylne przyjęcie werapamilu przez osobę leczoną beta-blokerem może spowodować ciężkie niedociśnienie i blok przedsionkowo-komorowy)
· lekami przeciwnadciśnieniowymi o działaniu ośrodkowym (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna), ze względu na ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i pojemności minutowej oraz rozszerzenia naczyń i nasilenia niewydolności serca; dodatkowo ryzyko znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego (możliwe zagrożenie życia) po nagłym przerwaniu stosowania leku z tej grupy w okresie stosowania beta-blokera.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
· antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina, amlodypina, felodypina, lacydypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina) – ryzyko niedociśnienia i dalszego pogorszenia objawów u chorych z niewydolnością serca
· lekami przeciwarytmicznymi klasy I lub III, takimi jak np.: amiodaron, chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego i zaburzeń kurczliwości mięśnia sercowego
· lekami parasympatykomimetycznymi (inhibitory acetylocholinesterazy, włączając takrynę) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii)
· beta-blokerami (także tymi stosowanymi miejscowo jak np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry) – ryzyko nasilenia ogólnoustrojowego działania preparatu
· insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – działanie hipoglikemizujące może ulec nasileniu (beta-blokery, w tym bisoprolol, mogą maskować objawy hipoglikemii)
· preparatami stosowanymi do znieczulenia – może dojść do nasilenia kardiodepresyjnego działania obu leków i znacznego niedociśnienia tętniczego (należy bezwzględnie poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu beta-blokerów)
· glikozydami naparstnicy – ryzyko nasilenia zburzeń przewodnictwa przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii)
· niesteroidowe leki przeciwzapalne – działanie beta-blokerów, w tym bisoprololu, może ulec osłabieniu
· lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory beta (np. izoprenalina, dobutamina) – ryzyko wzajemnego osłabienia działania obu leków
· lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory alfa i beta (adrenalina, noradrenalina) – ryzyko zwiększenia ciśnienia tętniczego i nasilenia objawów chromania przestankowego
· lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. inhibitory konwertazy angiotensyny, leki moczopędne), lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne (np. nitrogliceryna i inne azotany) i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, leki stosowane w znieczuleniu, opioidowe leki przeciwbólowe, leki uspokajające i nasenne, baklofen, amifostyna) – ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienia tętniczego
· meflochiną (lek przeciwmalaryczny) – ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii)
· inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) – ryzyko przełomu nadciśnieniowego, który może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia
· ryfampicyną – możliwe skrócenie czasu działania bisoprololu
· kortykosteroidami – możliwe osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego preparatu
· pochodnymi ergotaminy – możliwe nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego
· preparatami kontrastującymi zawierającymi jod; reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs) mogą mieć cięższy przebieg, ze względu na zablokowanie receptorów beta.
↑ do góry

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Bisoprolol Ozone 5, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do często lub niezbyt często występujących działań niepożądanych należą: zawroty i bóle głowy, zaburzenia snu, depresja, niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne), nasilenie objawów wcześniej istniejącej niewydolności serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), objaw Raynauda (zaburzenia naczyniowe objawiające się marznięciem i drętwieniem kończyn), nasilenie objawów chromania przestankowego, zmęczenie, stan klinicznego zmęczenia i wyczerpania (astenia), skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub chorobę obturacyjną płuc, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, osłabienie mięśni, kurcze mięśni, zaburzenia dotyczące stawów. Rzadko lub bardzo rzadko: omdlenia, koszmary senne, omamy, zmniejszony wypływ łez (jest to szczególnie istotne w przypadku osób noszących szkła kontaktowe), zapalenie spojówek, zaburzenia słuchu, alergiczny nieżyt nosa, reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, zaczerwienienie), nasilenie objawów łuszczycy, zmiany skórne podobne do łuszczycy, łysienie, impotencja, zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia trójglicerydów, hipoglikemia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT).