24 lipca 2014 roku
poczta
zaloguj się
 
Lekarze pacjentom - aktualne informacje o lekach
medycyna praktyczna dla pacjentów

Co-Bespres (hydrochlorotiazyd + walsartan) - tabl. powl.

↑ do góry

Postaci, dawki, ceny

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2014 r.

Nazwa preparatuPostać i dawkaProducentCena 100% Odpłatność po refundacji
Co-Bespres tabl. powl. 160 mg + 12,5 mg (1 tabl. zawiera: 160 mg walsartanu, 12,5 mg hydrochlorotiazydu) 28 tabl. Teva Pharmaceuticals Polska 28.41 9.32   
Co-Bespres tabl. powl. 160 mg + 25 mg (1 tabl. zawiera: 160 mg walsartanu, 25 mg hydrochlorotiazydu) 14 tabl. Teva Pharmaceuticals Polska 14.99 5.44   
Co-Bespres tabl. powl. 160 mg + 25 mg (1 tabl. zawiera: 160 mg walsartanu, 25 mg hydrochlorotiazydu) 28 tabl. Teva Pharmaceuticals Polska 28.41 9.32   
Co-Bespres tabl. powl. 80 mg + 12,5 mg (1 tabl. zawiera: 80 mg walsartanu, 12,5 mg hydrochlorotiazydu) 14 tabl. Teva Pharmaceuticals Polska 5.63
Co-Bespres tabl. powl. 80 mg + 12,5 mg (1 tabl. zawiera: 80 mg walsartanu, 12,5 mg hydrochlorotiazydu) 28 tabl. Teva Pharmaceuticals Polska 14.42 4.87   

Preparat zawiera substancję: hydrochlorotiazyd + walsartan

Inne preparaty zawierające hydrochlorotiazyd + walsartan: ApoValsart HCT (tabl. powl.) , Axudan HCT (tabl. powl.) , Co-Diovan (tabl. powl.) , Co-Nortivan (tabl. powl.) , Co-Valsacor (tabl. powl.) , Tensart HCT (tabl. powl.) , Valsartan + HCT Arrow (tabl. powl.) , Valsartan + hydrochlorothiazide Krka (tabl. powl.) , Valsartan HCT Mylan (tabl. powl.) , Valsotens HCT (tabl. powl.) , Valtap HCT (tabl. powl.) , Vanatex HCT (tabl. powl.) , Zelvartancombo (tabl. powl.)

Lek dostępny na receptę

↑ do góry

Co to jest Co-Bespres?

Lek obniżający ciśnienie tętnicze. Preparat złożony zawierający antagonistę receptora angiotensyny II (walsartan) w połączeniu z substancją o umiarkowanym działaniu moczopędnym (hydrochlorotiazyd).
↑ do góry

Co zawiera i jak działa Co-Bespres?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne, walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II (). Działanie leków z tej grupy polega na zniesieniu działania angiotensyny II poprzez zablokowanie jej specyficznych receptorów (leki te często oznaczane są skrótem ARB, który pochodzi od angielskiej nazwy Angiotensin II Receptor Blockers). Angiotensyna II jest substancją powodującą skurcz naczyń krwionośnych oraz stymulującą uwalnianie aldosteronu, czego skutkiem jest zwiększenie ciśnienia tętniczego. Walsartan uniemożliwia działanie angiotensyny II, co w rezultacie prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zmniejszenia stężenia aldosteronu i obniżenia ciśnienia tętniczego. Drugą substancją czynną preparatu jest hydrochlorotiazyd. Jest to substancja z grupy diuretyków tiazydowych. Powoduje zahamowanie zwrotnego transportu jonów sodu w kanalikach nerkowych, co skutkuje nasileniem wydalania sodu z moczem i zwiększeniem objętości wydalanej wody. Zwiększonemu wydalaniu sodu towarzyszy zwiększone wydalanie potasu, magnezu i chloru, natomiast zmniejsza się wydalanie wapnia. Utrata potasu z moczem jest mniej nasilona w obecności walsartanu. Działanie hydrochlorotiazydu prowadzi także do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego.
Preparat stosowany jest jako lek obniżający ciśnienie tętnicze. Działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu jest silniejsze niż w przypadku zastosowania każdego ze składników w monoterapii. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest wyraźnie zauważalne w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia leczenia a pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się po 4.–8. tygodniach stosowania preparatu.
↑ do góry

Kiedy stosować Co-Bespres?

Preparat jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych, u których nie uzyskuje się wystarczającego obniżenia ciśnienia tętniczego za pomocą monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem.
↑ do góry

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na sulfonamidy. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występują u Ciebie:
· ciężkie zaburzenia czynności wątroby, marskość żółciowa wątroby lub cholestaza (zastój żółci)
· ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), bezmocz
· oporna na leczenie hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), hiponatremia(zmniejszenie stężenia sodu we krwi), hiperkalcemia (zwiększone stężenie wapnia we krwi)
· objawowa hiperurykemia (objawy będące skutkiem zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi).
Preparat jest przeciwwskazany w II i III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży.
↑ do góry

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Co-Bespres?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Ponieważ zawarty w preparacie walsartan może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi) nie zaleca się równoległego stosowanie leków mogących zwiększać stężenie potasu we krwi, takich jak np. suplementy potasu, sole potasu, leki moczopędne oszczędzające potas lub heparyna.
Ze względu na zawartość tiazydowego leku moczopędnego preparat może powodować hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi). Zaburzenia stężenia potasu we krwi (zarówno hipokaliemia jak i hiperkaliemia) mogą być przyczyną poważnych zaburzeń rytmu serca. Lekarz zaleci regularną i częstą kontrolę stężenia potasu we krwi.
Preparat może zaburzać równowagę wodno-elektrolitową i powodować niedobory sodu, potasu, magnezu, chloru. W okresie stosowania preparatu lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia tych jonów. Preparat zmniejsza wydalanie wapnia w moczu i może powodować nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemię). Znaczna hiperkalcemia może być skutkiem nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. W przypadku znacznej hiperkalcemii należy wykonać badania oceniające czynność przytarczyc. Przed wykonaniem badań czynnościowych przytarczyc należy przerwać stosowanie preparatu (tylko po konsultacji z lekarzem).
Jeżeli wystąpią objawy takie jak: suchość w ustach, wzmożone pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, drgawki, dezorientacja, bóle i skurcze mięśni, nużliwość mięśni, niedociśnienie, skąpomocz, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), nudności lub wymioty, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.
Rzadko preparat może powodować nagłe i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego i dlatego należy zachować ostrożność, zwłaszcza u osób ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub z niedoborem sodu (np. osoby przyjmujące uprzednio duże dawki leków moczopędnych, stosujące dietę o małej zawartości soli, po biegunce lub wymiotach). Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać niedobory elektrolitów i zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu.
U osób, u których czynność nerek zależy od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) np. u chorych z ciężką zastoinową niewydolnością serca, stosowanie leków z grupy inhibitorów ACE wiąże się z ryzykiem zaburzenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek. Nie można wykluczyć, że Co-Bespres i inne leki, które podobnie jak inhibitory ACE działają na układ RAA mogą powodować zaburzenia czynności nerek. Nie należy stosować preparatu w tej grupie chorych.
Po zastosowaniu preparatów działających na układ RAA u chorych z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki występowało zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Nie należy stosować preparatu w leczeniu nadciśnienia tętniczego w tej grupie chorych.
Nie zaleca się stosowania preparatu u chorych, u których występuje pierwotny hiperaldosteronizm, ponieważ preparat jest u nich nieskuteczny.
Należy zachować ostrożność w przypadku upośledzenia odpływu krwi z lewej komory serca (występujące zwężenie zastawki aortalnej lub mitralnej [dwudzielnej], kardiomiopatia przerostowa).
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób z zaburzeniami czynności nerek, pod warunkiem, że klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min. Lekarz zaleci okresową kontrolę stężenia potasu, kreatyniny i kwasu moczowego we krwi. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu u chorych po niedawnym przeszczepie nerki.
U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby niezwiązanymi z zastojem żółci należy zachować ostrożność. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby, marskości żółciowej wątroby lub cholestazy (zastój żółci).
Hydrochlorotiazyd zawarty w preparacie może powodować wystąpienie tocznia rumieniowatego lub nasilać jego objawy.
Hydrochlorotiazyd zmniejsza tolerancję glukozy. W okresie stosowania preparatu chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność i monitorować stężenie glukozy. Preparat może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza.
Hydrochlorotiazyd może powodować zwiększenie stężenia lipidów (cholesterolu i trójglicerydów) oraz kwasu moczowego we krwi.
W okresie stosowania leków moczopędnych może wystąpić reakcja nadwrażliwości skóry na światło (wysypka, gorączka, zapalenie naczyń). W przypadku jej wystąpienia, należy skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu. Jeżeli w przyszłości konieczne będzie wznowienie terapii należy chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym i UV.
Hydrochlorotiazyd może powodować wystąpienie objawów nadwrażliwości, zwłaszcza u osób z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie. Należy także zachować ostrożność u osób, u których wcześniej wystąpiły reakcje nadwrażliwości na inne leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny.
Nie należy rozpoczynać stosowania preparatu w okresie ciąży. Jeżeli kobieta stosująca preparat planuje ciążę powinna skonsultować się z lekarzem, który zaleci zmianę sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. W przypadku zajścia w ciążę w okresie przyjmowania preparatu należy natychmiast zaprzestać jego przyjmowania i skonsultować się z lekarzem. W razie potrzeby lekarz zaleci stosowanie innych preparatów obniżających ciśnienie tętnicze.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może, sporadycznie, powodować zawroty głowy, zmęczenie, senność lub inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Należy zachować ostrożność.
↑ do góry

Dawkowanie preparatu Co-Bespres

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku, popijając wodą, 1 raz na dobę. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: 1 tabletka (160 mg + 25 mg) 1 raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć stopniowo dawkę dobową każdego ze składników, aż do dawki maksymalnej, która wynosi 320 mg + 25 mg. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest zauważalne w ciągu 2 tygodni stosowania preparatu a pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4. tygodni (u niektórych pacjentów w ciągu 8 tygodni). Jeżeli po 8 tygodniach stosowania preparatu w dawce maksymalnej nie uzyska się oczekiwanego efektu lekarz zaleci dodatkowe lub inne leki.
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u chorych z zaburzeniami czynności nerek jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby niezwiązanymi z zastojem żółci należy zachować ostrożność i nie stosować dawek większych niż 80 mg walsartanu na dobę. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby, marskości żółciowej wątroby lub cholestazy (zastój żółci).
U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.
↑ do góry

Czy można stosować Co-Bespres w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Stosowanie preparatu w I trymestrze ciąży nie jest zalecane. Stosowanie preparatu w II i III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Jeżeli kobieta planuje ciążę zalecana jest zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. W przypadku podejrzenia zajścia w ciążę w okresie przyjmowania preparatu należy natychmiast zaprzestać jego przyjmowania i skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.
↑ do góry

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat może powodować zwiększenie stężenia oraz nasilać toksyczne działanie soli litu. Nie zaleca się równoległego stosowania litu, a w razie konieczności takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność i ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.
Nie zaleca się równoległego stosowania walsartanu z preparatami zwiększającymi stężenie potasu. Równoległe stosowanie tych leków (sole potasu, niektóre leki moczopędne i przeciwnadciśnieniowe np. spironolakton, triamteren, amiloryd, eplerenon, suplementy potasu, trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna, heparyna) oraz zawierających potas zamienników soli kuchennej może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia). Jeżeli konieczne jest ich stosowanie lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia potasu we krwi.
W poniższych przypadkach wymagane jest zachowanie ostrożności:
· Preparat może nasilać działanie stosowanych równolegle innych leków przeciwnadciśnieniowych (np. inhibitorów ACE, beta-blokerów, antagonistów wapnia) lub innych leków mogących obniżać ciśnienie tętnicze (np. niektóre leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, barbiturany, opioidy). Może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego oraz niedociśnienie ortostatyczne (także jeżeli równolegle spożywany jest alkohol).
· Preparat może osłabić oddziaływanie amin katecholowych (np. adrenalina, noradrenalina) na mięśniówkę tętnic.
· Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen, indometacyna) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu oraz powodować zaburzenia czynności nerek i zwiększenie stężenia potasu we krwi. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie i regularnie kontrolować czynność nerek. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku.
· Równoległe stosowanie preparatu z lekami powodującymi utratę potasu (np. kortykosteroidami, tetrakozaktydem, amfoterycyną B, karbenoksolonem, ACTH, penicyliną G, kwasem salicylowym i jego pochodnymi, lekami przeczyszczającymi, niektórymi lekami moczopędnymi) może zwiększać ryzyko hipokaliemii (zmniejszenia stężenia potasu we krwi) i nasilać ją. Należy monitorować stężenie potasu we krwi.
· Jeżeli preparat jest stosowany równolegle z niżej wymienionymi lekami, które mogą spowodować poważne zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes należy zachować ostrożność z powodu ryzyka wystąpienia hipokaliemii. Hipokaliemia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes:
­ leki przeciwarytmiczne klasy Ia i III (jak np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid)
­ niektóre leki przeciwpsychotyczne: pochodne fenotiazyny (chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna), benzamidy (amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd), pochodne butyrofenonu (droperydol, haloperydol)
­ inne leki: beprydyl, cyzapryd, dyfemanil, erytromycyna (dożylnie), halofantryna, ketanseryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, winkamina (dożylnie).
· Preparat może powodować hipokaliemię lub hipomagnezemię, która nasila toksyczność glikozydów nasercowych. U chorych stosujących glikozydy nasercowe należy zachować ostrożność i kontrolować stężenie potasu oraz wykonywać badania EKG.
· Równoległe stosowanie soli wapnia lub witaminy D może nasilać zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemię).
· Preparat może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi.
· Równoległe stosowanie z metforminą powoduje ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej związanej z ewentualną niewydolnością nerek.
· Równoległe stosowanie beta-blokerów oraz diazoksydu może zwiększać ryzyko hiperglikemii.
· Ponieważ preparat może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi, konieczne może być dostosowanie dawek leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sulfinpyrazon, allopurynol). Możliwe też nasilenie reakcji nadwrażliwości na allopurynol.
· Cyklosporyna może zwiększać ryzyko powikłań typu dny, skutkiem nasilenia zwiększenia stężenia kwasu moczowego we krwi.
· Leki antycholinergiczne (np. atropina, biperyden) mogą nasilać działanie leków moczopędnych.
· Preparat może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych amantadyny.
· Leki wiążące kwasy żółciowe (cholestyramina, kolestypol) mogą zmniejszać wchłanianie preparatu z przewodu pokarmowego.
· Preparat może nasilać toksyczne działanie na szpik kostny leków cytotoksycznych takich jak: cyklofosfamid, metotreksat.
· Preparat może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryny).
· Bardzo rzadko preparat stosowany z metylodopą może przyczynić się do rozwoju niedokrwistości hemolitycznej.
· Równoległe stosowanie karbamazepiny może spowodować hiponatremię (zmniejszenie stężenia sodu we krwi). Należy kontrolować stężenie sodu we krwi.
· Środki kontrastujące zawierające jod u chorych odwodnionych zwiększają ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek. Należy zadbać o odpowiednie nawodnienie przed zastosowaniem tych preparatów.
↑ do góry

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Co-Bespres, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu należą: zawroty głowy, omdlenia, parestezje (zaburzenia czucia, uczucie kłucia i mrowienia), nieostre widzenie, szum w uszach, zmęczenie, niedociśnienie tętnicze, kaszel, obrzęk płuc, biegunka, bóle mięśni i stawów, zaburzenia czynności nerek, odwodnienie, zwiększenie stężenia we krwi kwasu moczowego, mocznika, kreatyniny, bilirubiny, a także hipokaliemia, hiponatremia oraz neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych).
Nie można także wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych zgłaszanych wcześniej dla każdego ze składników preparatu stosowanych niezależnie. Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem walsartanu należą: niedokrwistość, małopłytkowość, zmniejszenie hematokrytu, reakcje nadwrażliwości (w tym choroba posurowicza, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd), zapalenie naczyń, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia), ból brzucha. Do działań niepożądanych związanych ze stosowaniem hydrochlorotiazydu należą: utrata apetytu, nudności, wymioty, zaparcia, uczucie dyskomfortu w przewodzie pokarmowym, zapalenie trzustki (bardzo rzadko), cholestaza wewnątrzwątrobowa lub żółtaczka, hematologiczne (niedokrwistość hemolityczna, zmniejszenie liczby krwinek białych [leukopenia], zmniejszenie liczby płytek krwi [małopłytkowość], niekiedy z plamicą, zahamowanie czynności szpiku kostnego), depresja, zaburzenia snu, bóle głowy, zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia funkcji seksualnych, niewydolność oddechowa z zapaleniem i obrzękiem płuc (bardzo rzadko), reakcje nadwrażliwości, (pokrzywka, wysypki), nadwrażliwość na światło oraz bardzo rzadko martwica toksyczna rozpływna, martwicze zapalenie naczyń, reakcje skórne podobne do tocznia, uaktywnienie skórnej postaci tocznia rumieniowatego.