31 marca 2015 roku
poczta
zaloguj się
 
Medycyna Praktyczna: opis, ceny, refundacja
medycyna praktyczna dla pacjentów

Bactroban (mupirocyna) - krem

↑ do góry

Postaci, dawki, ceny

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2015 r.

Nazwa preparatuPostać i dawkaProducentCena 100% Odpłatność po refundacji
Bactroban krem 20 mg/g (2%) 15 g GlaxoSmithKline – Wielka Brytania 37.83

Preparat zawiera substancję: mupirocyna

Lek dostępny na receptę

↑ do góry

Co to jest Bactroban?

Antybiotyk stosowany miejscowo na skórę w leczeniu zakażeń bakteryjnych.
↑ do góry

Co zawiera i jak działa Bactroban?

Substancją czynną preparatu jest mupirocyna. Jest to naturalny antybiotyk przeznaczony do stosowania miejscowego. Mechanizm działania mupirocyny polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Mupirocyna działa skutecznie wobec większości bakterii wywołujących zakażenia skóry. Stosowana miejscowo na skórę nie przenika w znaczących ilościach do krążenia (wchłanianie może ulec zwiększeniu w przypadku podawania na uszkodzoną skórę); wchłonięta jest szybko metabolizowana do nieaktywnego metabolitu.
↑ do góry

Kiedy stosować Bactroban?

Preparat w postaci kremu jest wskazany w miejscowym leczeniu wtórnych zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka, wywołanych przez wrażliwe na mupirocynę szczepy bakterii.
Preparat w postaci maści jest wskazany w miejscowym leczeniu pierwotnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na mupirocynę, takich jak: liszajec, zapalenie mieszków włosowych, czyraczność oraz wtórnych zakażeń skóry w przebiegu różnych dermatoz, a także w profilaktyce zakażeń zmian urazowych skóry takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka.
↑ do góry

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
↑ do góry

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bactroban?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę. Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z preparatem. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu z oczami należy przemyć je wodą. Do stosowania donosowego dostępna jest specjalna postać preparatu w maści donosowej.
Preparatu nie należy stosować a połączeniu z kaniulą ani w miejscu wkłucia centralnego.
Preparatu w postaci kremu nie należy stosować u dzieci do 1. roku życia.
Jeżeli wystąpią objawy skórnej reakcji alergicznej lub poważnego podrażnienia należy przerwać stosowanie preparatu, zmyć preparat z powierzchni skóry i skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia dalszego postępowania.
Stosowanie antybiotyków, zwłaszcza długotrwałe, może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Należy zachować ostrożność stosując preparat w postaci maści u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat w postaci kremu zawiera alkohol cetylowy i stearylowy; może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry)
· preparat w postaci maści zawiera glikol polietylenowy, który może być wchłaniany przez otwarte rany lub uszkodzoną skórę a następnie wydalany przez nerki. Nie należy równolegle stosować innych preparatów zawierających glikol polietylenowy, z powodu ryzyka zwiększonego wchłaniania. Dotyczy to zwłaszcza osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono aby preparat wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.
↑ do góry

Dawkowanie preparatu Bactroban

Preparat ma postać maści lub kremu i przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i dzieci po 1. roku życia:
Cienką warstwę maści lub kremu nakładać na chorobowo zmieniony obszar skóry 2–3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 10 dni. Można stosować pod opatrunkiem.
Nie należy mieszać maści z innymi preparatami (ryzyko rozcieńczenia substancji czynnej i utraty skuteczności działania).
Nie ma konieczności dostosowania dawkowania preparatu w postaci kremu u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
Należy zachować ostrożność stosując preparat w postaci maści u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
↑ do góry

Czy można stosować Bactroban w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.
↑ do góry

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat stosowany jest miejscowo. Nie stwierdzono występowania interakcji preparatu z innymi lekami.
↑ do góry

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Bactroban może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić: skórne reakcje nadwrażliwości (w tym pokrzywka, świąd, rumień, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka), podrażnienie skóry, wysuszenie skóry. Bardzo rzadko ogólne reakcje nadwrażliwości związane ze stosowaniem preparatu w postaci maści.
↑ do góry

Inne preparaty na rynku polskim zawierające mupirocyna

Bactroban (maść) , Bactroban (maść do nosa) , Mupirox (maść) , Taconal (maść)