Ampicylina

Opis popularnonaukowy tej substancji w przygotowaniu. Zobacz opis profesjonalny.

Preparaty na rynku polskim zawierające ampicylinaAmpicillin TZF (proszek do sporz. roztworu do wstrzykiwań)

Zobacz substancje złożone zawierające ampicylina