Ampicylina

Opis popularnonaukowy tej substancji w przygotowaniu. Zobacz opis profesjonalny.

Preparaty na rynku polskim zawierające ampicylinaAmpicillin TZF (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)

Zobacz substancje złożone zawierające ampicylina