Asprocol (kwas acetylosalicylowy + glicyna) - tabletki

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Asprocol tabletki; 1 tabl. zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 200 mg glicyny; 10 tabl. PharmaSwiss/Valeant 12.00 Sprawdź
Asprocol tabletki; 1 tabl. zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 200 mg glicyny; 20 tabl. PharmaSwiss/Valeant 13.71 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2017 r.

Preparat zawiera substancję: kwas acetylosalicylowy + glicyna

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Asprocol?

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi, zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny oraz glicynę.

Co zawiera i jak działa Asprocol?

Jest to preparat złożony zawierający kwas acetylosalicylowy oraz glicynę. Kwas acetylosalicylowy zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolności płytek do agregacji i hamowania zależnego od tromboksanu skurczu naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Początek działania preparatu występuje po około 15–30 minutach, a działanie maksymalne po około 4–5 godzinach po przyjęciu leku. Zawarta w preparacie glicyna zwiększa rozpuszczalność kwasu acetylosalicylowego i w ten sposób ułatwia i przyspiesza jego wchłanianie. Ponadto glicyna chroni błonę śluzową żołądka przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Kiedy stosować Asprocol?

Preparat jest wskazany do stosowania w przypadku:
­ bólu o małym lub umiarkowanym nasileniu (np. bóle głowy, bólu mięśni i stawów)
­ gorączki w przebiegu przeziębienia i innych zakażeń wirusowych lub bakteryjnych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy
­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, zaburzenia krzepnięcia krwi)
­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
­ z ciężką niewydolnością serca
­ stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
· u kobiet w III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią
· u dzieci i młodzieży do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Asprocol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować ostrożność jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest u osób:
· chorych na astmę oskrzelową, chorych z nieżytem nosa, polipami nosa lub innymi chorobami alergicznymi
· z zaburzeniami czynności wątroby
· z zaburzeniami czynności nerek
· z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy krwinek)
· chorych na dnę moczanową
· z nadciśnieniem tętniczym
· z niewydolnością serca
· z niedokrwistością
· z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego)
· stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. heparyny, leki przeciwpłytkowe, leki z grupy antagonistów witaminy K).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz oceni czy oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem i czy właściwe jest stosowanie preparatu w Twoim przypadku.
Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy przerwać stosowanie preparatu co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest w przypadku krwotoków z dróg rodnych, obfitych krwawień miesiączkowych (mogą one ulec nasileniu) lub przez kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi.
Długotrwałe stosowanie dużych dawek preparatu, zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi może prowadzić do uszkodzenia nerek.
Nie należy stosować preparatu co najmniej przez 24–48 godzin przed podaniem dużych dawek metotreksatu we wlewach dożylnych.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu stosowanego zgodnie z zaleceniami na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Asprocol

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia: zwykle 500 mg kwasu acetylosalicylowego (1 tabletka) co 3–4 godziny lub 1 g kwasu acetylosalicylowego (2 tabletki) co 6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 g kwasu acetylosalicylowego na dobę.
Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia bez zalecenia lekarza.
Sposób stosowania:
Tabletki należy przyjmować doustnie, popijać dużą ilością płynu.

Czy można stosować Asprocol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza w przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny).
Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
· metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi)
· leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego)
· leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej)
· leki moczopędne, np. furosemid lub tiazydy (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu)
· leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku)
· leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii)
· kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego)
· fenytoina (możliwe nasilenie jej działania)
· glikozydy nasercowe np. digoksyna (ryzyko zwiększenia stężenia i nasilenia działania digoksyny)
· wankomycyna (nasilenie działań niepożądanych wankomycyny)
· inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek; nie zaleca się równoległego stosowania preparatu i leków z grupy NLPZ)
· glikokortykosteroidy stosowane ogólnie, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko podrażnienia i krwawienia z przewodu pokarmowego).
Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwotoku.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Asprocol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, biegunkę, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty), nasilenie, nawrót lub rozwój choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby. Możliwe: zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek (po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego może wystąpić martwica brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek), wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym), niedokrwistość. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies