Augmentin (amoksycylina + kwas klawulanowy) - proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Nazwa preparatu Postać i dawka Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 91,4 (80 mg + 11,4 mg) mg/ml (457 mg/5 ml) (5 ml zawiera: 400 mg amoksycyliny, 57 mg kwasu klawulanowego) 140 ml GlaxoSmithKline – Wielka Brytania 30.55 16.67
Sprawdź
Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 91,4 (80 mg + 11,4 mg) mg/ml (457 mg/5 ml) (5 ml zawiera: 400 mg amoksycyliny, 57 mg kwasu klawulanowego) 35 ml GlaxoSmithKline – Wielka Brytania 12.26 8.79
Sprawdź
Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 91,4 (80 mg + 11,4 mg) mg/ml (457 mg/5 ml) (5 ml zawiera: 400 mg amoksycyliny, 57 mg kwasu klawulanowego) 70 ml GlaxoSmithKline – Wielka Brytania 23.97 17.03
Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2017 r.

Preparat zawiera substancję: amoksycylina + kwas klawulanowy

Lek dostępny na receptę

Co to jest Augmentin?

Lek przeciwbakteryjny. Preparat złożony zawierający antybiotyk beta-laktamowy w połączeniu z substancją, która zabezpiecza cząsteczki antybiotyku przed niszczącym działaniem enzymów bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Augmentin?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne, amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina to półsyntetyczna penicylina () o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te powodują rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Amoksycylina jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi wrażliwymi na działanie amoksycyliny. Drugą substancją czynną preparatu jest kwas klawulanowy, który zapobiega unieczynnianiu amoksycyliny. Hamuje on aktywność bakteryjnych beta-laktamaz, enzymów wytwarzanych przez bakterie oporne na działanie amoksycyliny. Kwas klawulanowy uniemożliwia unieczynnienie antybiotyku i sprawia, że bakterie których oporność jest spowodowana wytwarzaniem beta-laktamaz, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku.

Kiedy stosować Augmentin?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych:
· ostre zapalenie zatok
· ostre zapalenie ucha środkowego (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg)
· zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg)
· pozaszpitalne zapalenie płuc (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg)
· zapalenie pęcherza moczowego
· odmiedniczkowe zapalenie nerek
· zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężkie ropnie okołozębowe z rozprzestrzeniającym się zapaleniem tkanki łącznej
· zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku (nie dotyczy preparatu w postaci tabl. powl. 375 mg).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (inne penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy lub monobaktamy). Nie możesz także stosować preparatu jeżeli w przeszłości wystąpiła u Ciebie żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy.
Tej postaci leku nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterię S. pneumoniae oporną na penicylinę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Augmentin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem i poinformuj go, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na inne penicyliny lub cefalosporyny, czy też na inne leki lub alergeny. Stosowanie penicylin wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, sporadycznie prowadzącej do zgonu. Ryzyko to jest zwiększone u osób z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe (np. penicyliny, cefalosporyny). Stosowanie amoksycyliny w postaci doustnej rzadko powoduje ciężkie objawy nadwrażliwości i wstrząs anafilaktyczny. Osoby uczulone na wiele różnych alergenów lub z chorobami atopowymi są bardziej zagrożone wystąpieniem reakcji nadwrażliwości. Ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne mogą stanowić zagrożenie życia. W razie wystąpienia pierwszych objawów należy natychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna jest hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe).
Przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
· zaburzenia czynności nerek (konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza)
· mononukleozę zakaźną (w takim przypadku nie należy stosować preparatu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia rumieniowych zmian skórnych, podobnych do zmian skórnych w przebiegu odry)
· zaburzenia czynności wątroby (należy zachować ostrożność; lekarz zwykle zaleci regularną kontrolę czynności wątroby; uszkodzenie wątroby może wystąpić nawet kilka tygodni po zakończeniu leczenia)
· choroby przewodu pokarmowego, szczególnie zapalenie okrężnicy,
a także, jeżeli byłeś długotrwale leczony antybiotykami. We wszystkich powyższych przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności.
Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim, zagrażającym życiu przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.
Stosowanie preparatu u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub stosowanie dużych dawek preparatu może prowadzić do wystąpienia napadów drgawek.
Preparat może mieć wpływ na zmianę parametrów krzepnięcia krwi (wydłużanie czasu protrombinowego). Jeżeli równolegle stosowane są leki zmniejszające krzepliwość krwi lekarz zaleci regularne badania czasu protrombinowego; konieczne może być modyfikacja dawek leków przeciwzakrzepowych przez lekarza.
Równoległe stosowanie allopurynolu może zwiększać ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.
Jeżeli na początku leczenia wystąpi uogólniony rumień z krostami i towarzyszącą gorączką należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu ciężkiej reakcji skórnej w postaci ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W przypadku jej wystąpienia, ponowne stosowanie amoksycyliny, kiedykolwiek w przyszłości, jest przeciwwskazane.
Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny chory powinien przyjmować znaczne ilości płynów aby zredukować wytrącanie się kryształów leku w moczu. Duże stężenie amoksycyliny w moczu może spowodować wytrącanie się jej kryształów w cewnikach moczowych (zaleca się kontrolę drożności cewnika).
Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny lub leczenie jest długotrwałe lekarz zwykle zaleci regularną kontrolę obrazu krwi, czynności nerek i wątroby.
Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny. Amoksycyklina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży. Amoksycyklina może zaburzać oznaczanie białka metodami kalorymetrycznymi. Preparat może powodować fałszywie dodatni odczyn Coombsa. Możliwe także fałszywie dodatnie wyniki testów wykrywających grzyby z rodzaju kropidlaków (Aspergillus).
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny; chorzy na fenyloketonurię powinni zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn nie został zbadany. Preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, stany splątania, drgawki, reakcje alergiczne, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Augmentin

Preparat ma postać tabletek powlekanych lub proszku do sporządzania zawiesiny doustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Jeżeli konieczne jest zastosowanie dużych dawek amoksycyliny (większych niż 750 mg na dobę) nie należy stosować preparatu w postaci tabl. powl. (250 mg + 125 mg), ponieważ byłoby to związane z niepotrzebnym przyjęciem dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego.
Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg:
Preparat w postaci tabletek powlekanych:
W zależności od zaleceń lekarza przyjmuje się 1 tabletkę (250 mg + 125 mg) 3 razy na dobę lub1 tabletkę (500 mg + 125 mg) 3 razy na dobę lub1 tabletkę (875 mg + 125 mg) 2 razy na dobę; jeżeli konieczne jest stosowanie dużych dawek, szczególnie w zakażeniach takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych lekarz może zalecić stosowanie 1 tabletki (875 mg + 125 mg) 3 razy na dobę.
W tej grupie chorych stosowanie preparatu w postaci proszku do przygotowania zawiesiny doustnej nie jest zalecane.
Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg:
Preparat może być stosowany w postaci tabletek powlekanych (z wyjątkiem tabl. powl. (250 mg + 125 mg), których stosowanie w tej grupie nie jest zalecane) lub zawiesiny doustnej. Dzieci do 6. roku życia powinny przyjmować preparat w postaci zawiesiny doustnej (a nie w postaci tabletek).
W przypadku preparatu w postaci tabl. powl. (500 mg + 125 mg) lub zawiesiny doustnej (125 mg + 31,25 mg)/5 ml lub (250 mg + 62,5 mg)/5 ml zwykle stosowane są dawki (20 mg + 5 mg) – (60 mg + 15 mg) na kg masy ciała na dobę podawane w 3 dawkach podzielonych.
Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania u dzieci do 2. roku życia dawek większych niż (40 mg + 10 mg) na kg masy ciała na dobę preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1.
W przypadku preparatu w postaci tabl. powl. (875 mg + 125 mg) lub zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml zwykle stosowane są dawki (25 mg + 3,6 mg) – (45 mg + 6,4 mg) na kg masy ciała na dobę podawane w 2 dawkach podzielonych.
W zakażeniach takich jak zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych lekarz może rozważyć zastosowanie dawki do (70 mg + 10 mg) na kg masy ciała na dobę podawane w 2 dawkach podzielonych.
Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania u dzieci do 2. roku życia dawek większych niż (45 mg + 6,4 mg) na kg masy ciała na dobę preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.
Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu zawierającego amoksycyklinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u dzieci do 2. miesiąca życia (nie sformułowano zaleceń dotyczących dawkowania w tej grupie wiekowej).
U chorych z zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci odpowiednią dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek i ciężkości zakażenia. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany schematu dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min nie należy stosować tabletek (875 mg + 125 mg) ani zawiesiny doustnej (400 mg + 57 mg)/5 ml. Jeżeli stosowane są inne postacie preparatu lekarz zwykle zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami lub zmniejszenie dawki:
· Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg: jeżeli klirens kreatyniny zawiera się w przedziale 10–30 ml/min lekarz zwykle zaleci 1 tabletkę (250 mg + 125 mg) 2 razy na dobę lub 1 tabletkę/dawkę (500 mg + 125 mg) 2 razy na dobę; jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min lekarz zwykle zaleci 1 tabletkę (250 mg + 125 mg) 1 raz na dobę lub 1 tabletkę/dawkę (500 mg + 125 mg) 1 raz na dobę. Specjalnego schematu dawkowania wymagają chorzy poddawani hemodializom.
· Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg: jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek (250 mg + 125 mg); lekarz poda szczegółowe wytyczne dotyczące dawkowanie innych postaci preparatu. Jeżeli klirens kreatyniny zawiera się w przedziale 10–30 ml/min dawka maksymalna wynosi (500 mg + 125 mg) 2 razy na dobę, a jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min dawka maksymalna wynosi (500 mg + 125 mg) 1 raz na dobę. Specjalnego schematu dawkowania wymagają chorzy poddawani hemodializom.
U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest zachowanie ostrożności; lekarz zwykle zleci regularną kontrolę czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób, u których w przeszłości wystąpiła żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby spowodowane przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy.
U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.
Sposób podawania leku:
Stosować doustnie. Preparat należy przyjmować na początku posiłku lub tuż przed posiłkiem. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. W przypadku uprzednio przygotowanej zawiesiny (zawiesinę należy przygotować zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania) przed podaniem każdej dawki butelkę należy dobrze wstrząsnąć. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa, miarka lub dozownik strzykawkowy, które należy użyć, aby odmierzyć właściwą dawkę.
Lekarz indywidualnie określi czas trwania leczenia. Niektóre zakażenia (np. zapalenie szpiku kostnego) wymagają dłuższego leczenia. Nie należy stosować preparatu dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.

Czy można stosować Augmentin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Należy unikać stosowania w okresie ciąży. U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne.
Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Amoksycylina i kwas klawulanowy przenikają do mleka matki. Jeżeli lekarz zezwoli na karmienie piersią podczas stosowania preparatu, a u niemowlęcia wystąpi biegunka, drożdżyca lub wysypka skórna, należy przerwać karmienie piersią i skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· allopurynol
· metotreksat
· doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę)
· probenecyd
· doustne preparaty antykoncepcyjne
· mykofenolan mofetylu.
Równolegle stosowany allopurynol zwiększa ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Amoksycylina może nasilać toksyczne działanie równolegle stosowanego metotreksatu (ryzyko małopłytkowości, leukopenii, owrzodzenia skóry); należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu we krwi. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego w badaniach laboratoryjnych (może wydłużyć się czas krwawienia, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku); konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych przez lekarza. Probenecyd opóźnia wydalanie antybiotyku i może powodować nasilenie i przedłużenie jego działania; nie zaleca się równoległego stosowania probenecydu. Amoksycylina (i inne antybiotyki o szerokim spektrum działania) może zmniejszać skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem). Amoksycylina z kwasem klawulanowym wpływa na zmniejszenie stężenia aktywnego metabolitu mykofenolanu mofetylu, należy zachować ostrożność.
Wpływ amoksycyliny na wyniki badań laboratoryjnych:
Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny. Amoksycyklina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży. Amoksycyklina może zaburzać oznaczanie białka metodami kalorymetrycznymi. Preparat może powodować fałszywie dodatni odczyn Coombsa.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Augmentin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do najczęściej występujących działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: nudności, wymioty, biegunka, drożdżyca skóry i błon śluzowych. Ponadto możliwe: zawroty i bóle głowy, niewielkie i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), niestrawność, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, leukopenia/neutropenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, zahamowanie czynności szpiku kostnego, nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, niepokój, nadmierna ruchliwość, stany splątania, drgawki, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), krwotoczne zapalenie jelit, czarny włochaty język, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, śródmiąższowe zapalenie nerek, występowanie kryształów w moczu (krystaluria). Ponadto możliwe wystąpienie potencjalnie ciężkich działań niepożądanych takich jak ciężkie reakcje nadwrażliwości: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), zespół podobny do choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina + kwas klawulanowy

Amoksiklav (proszek do przygotowania zawiesiny)
Amoksiklav (tabletki powlekane)
Amoksiklav (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej)
Amoksiklav (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i wlewu kroplowego)
Amoksiklav Quicktab (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)
Amylan (tabletki powlekane)
Auglavin (tabletki powlekane)
Auglavin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin (tabletki powlekane)
Augmentin (proszek do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego)
Augmentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego)
Augmentin ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
Co-amoxiclav Bluefish (tabletki powlekane)
Forcid 312 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Forcid 625 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Forcid 1000 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Ramoclav (tabletki powlekane)
Taromentin (tabletki powlekane)
Taromentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)
Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies