Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Buderhin (budezonid) - aerozol do nosa, zawiesina

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Buderhin aerozol do nosa, zawiesina; 50 µg/dawkę donosową; 200 dawek [10 ml] GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA – Polska 18.06 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2018 r.

Preparat zawiera substancję: budezonid

Lek dostępny na receptę

Co to jest Buderhin?

Aerozol do nosa zawierający kortykosteroid. Preparat o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym.

Co zawiera i jak działa Buderhin?

Substancją czynną preparatu jest budezonid. Budezonid jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Stosowany miejscowo do nosa budezonid hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Łagodzi objawy alergiczne takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa oraz uczucie zatkania nosa. Główny mechanizm działania budezonidu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Pełne działanie preparatu występuje po kilku dniach jego regularnego stosowania. Preparat stosowany krótkotrwale i w zalecanych dawkach wykazuje jedynie niewielkie działanie ogólnoustrojowe.

Kiedy stosować Buderhin?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz w leczeniu naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Buderhin?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych. Dlatego przed zastosowaniem preparatu powinieneś poinformować lekarza jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
· gruźlicę płuc (postać czynna lub nieaktywna)
· grzybicze, bakteryjne lub wirusowe zakażenia dróg oddechowych.
W powyższych przypadkach lekarz zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności.
Preparat jest przeznaczony tylko do stosowania do nosa (aerozol rozpylany do nosa). Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli preparat przypadkowo przedostanie się do oczu, należy je obficie przemyć wodą.
Donosowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stosowania długotrwałego i/lub w dużych dawkach. Ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po donosowym podaniu kortykosteroidów jest jednak znacznie mniejsze niż w przypadku doustnego stosowania tych leków. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą obejmować zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi), wystąpienie objawów zespołu Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćmę, jaskrę oraz zaburzenia psychiczne, takie jak wzmożona aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).
Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zapewniającej kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa. Zaleca się aby podczas długotrwałego leczenia donosowo podawanym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W przypadku wystąpienia spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje leczenie i zaleci odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki.
Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeżeli stosujesz duże dawki sterydów a jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy.
Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty zawierające kortykosteroidy (w tym np. aerozole, inhalatory, tabletki, maści, kremy) należy skonsultować się z lekarzem, który odpowiednio dostosuje ich dawkowanie.
Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami donosowymi (budezonid) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy.
Pełne działanie preparatu osiągane jest dopiero po kilku dniach jego stosowania. O ile to będzie możliwe, lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa jeszcze przed ekspozycją na alergeny.
Niekiedy konieczne może być dodatkowe zastosowanie innych leków w celu ograniczenia objawów alergicznych dotyczących oczu.
Kortykosteroidy podawane donosowo lub wziewnie mogą powodować rozwój jaskry i/lub zaćmy. Osoby z zaburzeniami widzenia, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym lub podejrzeniem jaskry lub zaćmy (także w przeszłości) powinny pozostawać pod szczególnym nadzorem lekarza.
Jeżeli preparat stosowany jest długotrwale zaleca się regularną kontrolę stanu błony śluzowej nosa, np. co 6 miesięcy.
Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z ketokonazolem lub itrakonazolem (leki przeciwgrzybicze).
Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby; w tej grupie chorych możliwe jest zwiększenie ekspozycji na budezonid i wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Buderhin

Preparat ma postać aerozolu do nosa. 1 dawka (1 naciśnięcie) zawiera 50 µg substancji czynnej. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować regularnie, zgodnie ze schematem dawkowania. Pełne działanie preparatu występuje zwykle po kilku dniach jego regularnego stosowania. Czas trwania leczenia określi lekarz.
Pojemnik należy wstrząsnąć przed każdym użyciem. Przed pierwszym użyciem należy, trzymając pojemnik pionowo i kierując końcówkę dozownika w powietrze, nacisnąć pompkę 5–10 razy, aż widoczna będzie jednolita mgiełka. Czynności te należy także powtórzyć za każdym razem, gdy preparat nie był stosowany przez 2 dni lub dłużej. Po każdym zastosowaniu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę.
Dorośli i dzieci po 6. roku życia:
Początkowo 100 µg (2 dawki) do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę, rano i wieczorem lub 200 µg (4 dawki) do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę. Po opanowaniu objawów, w leczeniu podtrzymującym lekarz zmniejszy dawkę do najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów.
Dzieci powinny stosować preparat pod nadzorem osoby dorosłej.
Zawsze należy dążyć do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.
Nie stosować u dzieci do 6. roku życia.

Czy można stosować Buderhin w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest ograniczone jedynie do przypadków, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!
Po podaniu donosowym substancja czynna preparatu przenika do mleka kobiecego. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
· kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach lub inne postaci kortykosteroidów (preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy, maści, kremy).
Ketokonazol, itrakonazol i inne inhibitory izoenzymu 3A4 cytochromu P 450 mogą znacząco zwiększać stężenie budezonidu w osoczu. Zwiększone stężenie budezonidu wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Nie należy stosować preparatu równolegle z lekami z tej grupy. Jeżeli jednak, równoległe stosowanie tych preparatów jest absolutnie konieczne, lekarz zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności (wydłużenie odstępu pomiędzy przyjęciem leków, zmniejszenie stosowanych dawek budezonidu). Budezonid (podawany w leczeniu astmy w postaci inhalacji) może nasilać działanie itrakonazolu.
Działanie kortykosteroidów może niekiedy ulec nasileniu u kobiet leczonych estrogenami lub przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Buderhin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić: podrażnienie błon śluzowych nosa (pieczenie, tkliwość, uczucie dyskomfortu), krwawienia z nosa, krwista wydzielina z nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa, perforacja przegrody nosowej, zaćma, jaskra. Możliwe reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy); bardzo rzadko reakcje anafilaktyczne (reakcje te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs). Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra) zwłaszcza jeżeli preparat stosowany jest w dużych dawkach i/lub długotrwale.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające budezonid

BDS N (zawiesina do nebulizacji)
Benodil (zawiesina do nebulizacji)
Budelin Novolizer (proszek do inhalacji)
Budenofalk (pianka doodbytnicza)
Budesonide Easyhaler (proszek do inhalacji)
Budezonid LEK-AM (proszek do inhalacji w kapsułkach twardych)
Budiair (aerozol inhalacyjny, roztwór)
Budixon Neb (zawiesina do nebulizacji)
Cortiment MMX (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
Entocort (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde)
Miflonide Breezhaler (proszek do inhalacji w kapsułkach twardych)
Nebbud (zawiesina do nebulizacji)
Pulmicort (zawiesina do nebulizacji)
Pulmicort Turbuhaler (proszek do inhalacji)
Ribuspir (aerozol wziewny, roztwór)
Tafen Nasal (aerozol do nosa)
Tafen Nasal 32 μg (aerozol do nosa, zawiesina)
Tafen Nasal 64 μg (aerozol do nosa, zawiesina)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.