Amoksiklav Quicktab 1000 mg (amoksycylina + kwas klawulanowy) - tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Amoksiklav Quicktab 1000 mg tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej; 1 g (875 mg + 125 mg) (1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego); 14 tabl. Sandoz 28.40 14.20
Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2017 r.

Preparat zawiera substancję: amoksycylina + kwas klawulanowy

Lek dostępny na receptę

Co to jest Amoksiklav Quicktab?

Preparat zawiera amoksycylinę, antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania oraz kwas klawulanowy, związek który hamuje aktywność enzymów bakteryjnych powodujących rozkład amoksycyliny. Do stosowania ogólnego w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Amoksiklav Quicktab?

Preparat złożony zawierający 2 substancje czynne, amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1. Amoksycylina to półsyntetyczna penicylina o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych, charakteryzujących się obecnością pierścienia beta-laktamowego w cząsteczce. Struktura pierścienia beta-laktamowego jest wrażliwa na działanie enzymów z grupy beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Wybrane beta-laktamazy obecne w komórkach bakterii mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku i są jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co powoduje jej osłabienie i w konsekwencji prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej.

Zawarty w preparacie kwas klawulanowy hamuje aktywność wybranych beta-laktamaz, enzymów rozkładających amoksycylinę wytwarzanych przez oporne szczepy bakteryjne. Kwas klawulanowy sprawia, że bakterie których oporność jest skutkiem wytwarzania beta-laktamaz, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku. Sam kwas klawulanowy nie wykazuje znaczącego klinicznie działania przeciwbakteryjnego.

Kiedy stosować Amoksiklav Quicktab?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę z kwasem klawulanowym:

• ostre zapalenie zatok

• ostre zapalenie ucha środkowego

• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

• pozaszpitalne zapalenie płuc

• zapalenie pęcherza moczowego

• odmiedniczkowe zapalenie nerek

• zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężkie ropnie okołozębowe z rozprzestrzeniającym się zapaleniem tkanki łącznej

• zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie szpiku i kości.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (z grupy penicylin, cefalosporyn, karbapenemów lub monobaktamów).

W szczególności przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u osób, u których w przeszłości wystąpiły ciężkie natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne) na jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy (z grupy penicylin, cefalosporyn, karbapenemów lub monobaktamów).

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u osób, u których w przeszłości wystąpiły zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczka, związane ze stosowaniem amoksycyliny lub kwasu klawulanowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Amoksiklav Quicktab?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed zastosowaniem preparatu koniecznie poinformuj lekarza prowadzącego, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na inne antybiotyki, czy też na inne leki lub alergeny. Stosowanie penicylin wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, sporadycznie prowadzącej do zgonu. Ryzyko to jest zwiększone u osób z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe (np. penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy) i dlatego stosowanie preparatu w tej grupie chorych jest przeciwwskazane. Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości jest także zwiększone u osób z chorobami atopowymi oraz u osób uczulonych na wiele różnych alergenów. Stosowanie amoksycyliny w postaci doustnej rzadko powoduje ciężkie objawy nadwrażliwości i wstrząs anafilaktyczny. Ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne mogą stanowić zagrożenie życia; w razie wystąpienia pierwszych objawów należy natychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna jest hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe).

Jeżeli wystąpi reakcja alergiczna należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić stosowanie innych leków.

Jeżeli lekarz potwierdzi, że zakażenie zostało wywołane przez bakterie wrażliwe na amoksycylinę, zaleci prawdopodobnie zmianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę.

U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania; lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Stosowanie dużych dawek, niewydolność nerek oraz czynniki ryzyka (napady drgawkowe w przeszłości, padaczka czy zapalenie opon mózgowych) mogą prowadzić do wystąpienia drgawek.

Nie należy stosować preparatu u osób, u których występuje mononukleoza zakaźna lub podejrzewa się jej występowanie (w takim przypadku nie należy stosować preparatu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia rumieniowych zmian skórnych, podobnych do wysypki w przebiegu odry).

Stosowanie allopurynolu równolegle z amoksycyliną może zwiększyć ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Jeżeli na początku leczenia wystąpi uogólniony rumień z krostkami i towarzyszącą gorączką, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Wymienione objawy mogą świadczyć o wystąpieniu ciężkiej reakcji skórnej w postaci ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W przypadku jej wystąpienia, konieczne jest przerwanie leczenia a ponowne stosowanie amoksycyliny w przyszłości jest przeciwwskazane.

Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby; lekarz zaleci regularną kontrolę czynności wątroby. Objawy zaburzeń czynności wątroby występują zwykle w trakcie leczenia lub wkrótce po jego zakończeniu, ale mogą też wystąpić nawet kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Zwykle mają charakter przemijający, niekiedy są ciężkie, sporadycznie mogą prowadzić do zgonu. Ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby jest zwiększone u osób przyjmujących równolegle inne leki działające toksycznie na wątrobę oraz u osób z ciężką chorobą podstawową.

Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.

Podczas długotrwałego stosowania preparatu zalecana jest kontrola czynności nerek, wątroby oraz parametrów hematologicznych.

Stosowanie preparatu u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe wymaga regularnej kontroli parametrów krzepnięcia krwi. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie leków przeciwzakrzepowych.

U chorych z niewydolnością nerek lekarz dostosuje dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Duże stężenie amoksycyliny w moczu może spowodować wytrącanie się jej kryształów. Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny, chory powinien przyjmować odpowiednią ilość płynów, aby zredukować wytrącanie się kryształów leku w moczu. U chorych z cewnikiem należy regularnie kontrolować stan cewników i ich drożność.

Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). Amoksycyklina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży. Amoksycyklina może zaburzać oznaczanie białka metodami kalorymetrycznymi. Kwas klawulanowy może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Amoksycylina z kwasem klawulanowym może wpływać na uzyskanie fałszywych wyników badań na obecność zakażenia grzybami z rodzaju kropidlaków (Aspergillus).

W przypadku wykonywania wymienionych powyżej badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat w postaci granulatu do przygotowania zawiesiny doustnej oraz w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletek ulęgających rozpadowi w jamie ustnej zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny; chorzy na fenyloketonurię powinni zachować ostrożność

• preparat w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletek ulęgających rozpadowi w jamie ustnej zawiera olej rycynowy, który może powodować biegunkę i zaburzenia żołądkowe.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, preparat może powodować działania niepożądane, takie jak np. zawroty głowy, reakcje alergiczne, drgawki lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Amoksiklav Quicktab

Preparat ma postać granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, tabletek powlekanych,tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletek ulęgających rozpadowi w jamie ustnej lub proszku do przygotowania zawiesiny doustnej. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.

Preparat zawiera amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg:

Dawka standardowa we wszystkich wskazaniach: (875 mg + 125 mg) 2 razy na dobę.

Dawka zwiększona, we wskazaniach takich jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych i zakażenia dróg moczowych: (875 mg + 125 mg) 3 razy na dobę.

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg:

Zwykle zalecana dawka wynosi (25 mg + 3,6 mg)/kg masy ciała na dobę do (45 mg + 6,4 mg)/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych. We wskazaniach takich jak: zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zakażenia dolnych dróg oddechowych lekarz może zalecić zwiększenie dawki do (70 mg + 10 mg)/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych.

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1 u niemowląt do 2. miesiąca życia.

 

U chorych z niewydolnością nerek lekarz zaleci odpowiednią dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany dawki. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min nie należy stosować preparatów zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 7:1.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest zachowanie ostrożności; lekarz zwykle zleci regularną kontrolę czynności wątroby.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób z zaburzeniami czynności wątroby związanymi z wcześniejszym stosowaniem penicylin lub amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

Nie stosować dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.

Sposób podawania leku:

Stosować doustnie. Preparat należy przyjmować na początku posiłku.

W przypadku preparatu w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, zawartość saszetki należy przed podaniem wymieszać z połową szklanki wody.

W przypadku preparatu w postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletek ulęgających rozpadowi w jamie ustnej można tabletkę rozpuścić i zamieszać w niewielkiej ilości wody lub umieścić tabletkę bezpośrednio w jamie ustnej i połknąć po rozpuszczeniu.

W przypadku preparatu w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej należy najpierw wstrząsnąć butelkę z lekiem w celu rozluźnienia proszku, następnie dodać zalecaną ilość przegotowanej, wystudzonej wody, odwrócić butelkę do góry dnem i wytrząsać. Przed każdym podaniem dawki butelkę należy wstrząsnąć. Do opakowania dołączona jest pipeta dozująca.

Czy można stosować Amoksiklav Quicktab w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Należy unikać stosowania preparatu u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Obie substancje czynne przenikają do mleka kobiety karmiącej i mogą powodować uczulenie u dziecka. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka zezwoli na karmienie piersią podczas stosowania preparatu, a u niemowlęcia wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zakażenia drożdżakowe lub wysypka skórna, należy przerwać karmienie piersią i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

W szczególności poinformuj lekarza, jeżeli stosujesz:

• doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę)

• metotreksat

• probenecyd

• mykofenolan mofetylu (lek stosowany u osób po przeszczepach).

Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny (np. warfaryna, acenokumarol), może wydłużyć się czas krwawienia. Zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego lub wartości współczynnika INR; ścisła kontrola tych parametrów jest konieczna po rozpoczęciu i po zakończeniu stosowania amoksycyliny. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych.

Amoksycylina i inne penicyliny mogą zmniejszać szybkość wydalania metotreksatu i nasilać jego toksyczne działanie; należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu we krwi.

Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu i probenecydu. Probenecyd może powodować długo utrzymujące się zwiększenie stężenia amoksycyliny we krwi.

W trakcie równoległego stosowania preparatu i mykofenolanu mofetylu może nastąpić zmniejszenie stężenia czynnego metabolitu – kwasu mykofenolowego . Konieczna jest ścisła obserwacja kliniczna chorych pod kątem wystąpienia zaburzeń czynności przeszczepu zarówno podczas stosowania obu preparatów jak i przez krótki okres po zakończeniu antybiotykoterapii.

Wpływ amoksycyliny na wyniki badań laboratoryjnych:

Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). Amoksycyklina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży. Amoksycyklina może zaburzać oznaczanie białka metodami kalorymetrycznymi. Kwas klawulanowy może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Amoksycylina z kwasem klawulanowym może wpływać na uzyskanie fałszywych wyników badań na obecność zakażenia grzybami z rodzaju kropidlaków (Aspergillus).

W przypadku wykonywania wymienionych powyżej badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Amoksiklav, Amoksiklav Quicktab 1000 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: biegunka, nudności i wymioty. Często lub niezbyt często możliwe: drożdżyca skóry i błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych, niestrawność, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zawroty i bóle głowy, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: przemijająca leukopenia, małopłytkowość. Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, nadmierna ruchliwość, drgawki, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), język czarny włochaty, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, śródmiąższowe zapalenie nerek, występowanie kryształów w moczu (krystaluria). Do rzadkich lub bardzo rzadkich ale potencjalnie ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła i krtani, utrudniający oddychanie), wstrząs anafilaktyczny, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, ostra uogólniona osutka krostkowa, choroba posurowicza, alergiczne zapalenie naczyń). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości, należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina + kwas klawulanowy

Amoksiklav (proszek do przygotowania zawiesiny)
Amoksiklav (tabletki powlekane)
Amoksiklav (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej)
Amoksiklav (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i wlewu kroplowego)
Amoksiklav Quicktab 625 mg (tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)
Amylan (tabletki powlekane)
Auglavin (tabletki powlekane)
Auglavin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin (tabletki powlekane)
Augmentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin (proszek do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego)
Augmentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego)
Augmentin ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
Co-amoxiclav Bluefish (tabletki powlekane)
Forcid 312 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Forcid 625 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Forcid 1000 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Ramoclav (tabletki powlekane)
Taromentin (tabletki powlekane)
Taromentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)
Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies