Amoksiklav Quicktab (amoksycylina + kwas klawulanowy) - tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Nazwa preparatu Postać i dawka Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Amoksiklav Quicktab tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 1 g (875 mg + 125 mg) (1 tabl. zawiera: 875 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego) 14 tabl. Sandoz 28.40 14.20
Sprawdź
Amoksiklav Quicktab tabletki do sporządzania zwiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 625 mg (500 mg + 125 mg) (1 tabl. zawiera: 500 mg amoksycyliny, 125 mg kwasu klawulanowego) 14 tabl. Sandoz 16.95 8.48
Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2017 r.

Preparat zawiera substancję: amoksycylina + kwas klawulanowy

Lek dostępny na receptę

Co to jest Amoksiklav Quicktab?

Lek przeciwbakteryjny. Preparat złożony zawierający antybiotyk beta-laktamowy w połączeniu z substancją, która zabezpiecza cząsteczki antybiotyku przed niszczącym działaniem enzymów bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Amoksiklav Quicktab?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne, amoksycylinę i kwas klawulanowy. Amoksycylina to półsyntetyczna penicylina () o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Ze względu na strukturę chemiczną amoksycylina zaliczana jest do antybiotyków beta-laktamowych (), których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Enzymy te powodują rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku. Obecność beta-laktamaz w komórkach bakterii jest jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Mechanizm działania wszystkich antybiotyków beta-laktamowych polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Amoksycylina jest antybiotykiem stosowanym w leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi wrażliwymi na działanie amoksycyliny. Drugą substancją czynną preparatu jest kwas klawulanowy, który zapobiega unieczynnianiu amoksycyliny. Hamuje on aktywność bakteryjnych beta-laktamaz, enzymów wytwarzanych przez bakterie oporne na działanie amoksycyliny. Kwas klawulanowy uniemożliwia unieczynnienie antybiotyku i sprawia, że bakterie których oporność jest spowodowana wytwarzaniem beta-laktamaz, stają się wrażliwe na działanie antybiotyku.

Kiedy stosować Amoksiklav Quicktab?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych u dzieci i dorosłych:
· ostre zapalenie zatok
· ostre zapalenie ucha środkowego
· zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli
· pozaszpitalne zapalenie płuc
· zapalenie pęcherza moczowego
· odmiedniczkowe zapalenie nerek
· zakażenia skóry i tkanek miękkich, szczególnie zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężkie ropnie okołozębowe z rozprzestrzeniającym się zapaleniem tkanki łącznej
· zakażenia kości i stawów, w szczególności zapalenie kości i szpiku.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki beta-laktamowe (inne penicyliny, cefalosporyny). Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występują u Ciebie ciężkie zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna lub zaburzenia czynności wątroby związane z wcześniejszym stosowaniem penicylin lub amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Amoksiklav Quicktab?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem i poinformuj go, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na inne penicyliny lub cefalosporyny, czy też na inne leki lub alergeny. Stosowanie penicylin wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej reakcji nadwrażliwości, sporadycznie prowadzącej do zgonu. Ryzyko to jest zwiększone u osób z nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe (np. penicyliny, cefalosporyny). Stosowanie amoksycyliny w postaci doustnej rzadko powoduje ciężkie objawy nadwrażliwości i wstrząs anafilaktyczny. Osoby uczulone na wiele różnych alergenów lub chore na astmę są bardziej zagrożone wystąpieniem reakcji nadwrażliwości. Ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne mogą stanowić zagrożenie życia. W razie wystąpienia pierwszych objawów należy natychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna jest hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe).
Przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
· zaburzenia czynności nerek (konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; preparat nie jest wskazany do stosowania jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż ml/min)
· zaburzenia czynności wątroby (należy zachować ostrożność; lekarz zwykle zaleci regularną kontrolę czynności wątroby; uszkodzenie wątroby może wystąpić nawet kilka tygodni po zakończeniu leczenia)
· choroby przewodu pokarmowego, szczególnie zapalenie okrężnicy,
a także, jeżeli byłeś długotrwale leczony antybiotykami. We wszystkich powyższych przypadkach konieczne jest zachowanie ostrożności.
Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim, zagrażającym życiu przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit lub działających zapierająco.
Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny chory powinien przyjmować znaczne ilości płynów aby zredukować wytrącanie się kryształów leku w moczu. Duże stężenie amoksycyliny w moczu może spowodować wytrącanie się jej kryształów w cewnikach moczowych (zaleca się kontrolę drożności cewnika).
Jeżeli stosowane są duże dawki amoksycyliny lekarz zwykle zaleci regularną kontrolę obrazu krwi, czynności nerek i wątroby.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny; chorzy na fenyloketonurię powinni zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem
· preparat zawiera olej rycynowy, który może powodować biegunkę i dolegliwości żołądkowe.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn jest nieznaczny. Preparat bardzo rzadko może powodować działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, stany splątania, drgawki, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn oraz zmniejszać bezpieczeństwo pracy.

Dawkowanie preparatu Amoksiklav Quicktab

Preparat ma postać tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej (tabletki mogą być rozpuszczane w jamie ustnej). Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia o masie ciała większej niż 40 kg:
Zwykle 1 tabletka (625 mg) 2–3 razy na dobę (co 12 lub co 8 godzin) lub 1 tabletka (1 g) 2 razy na dobę (co 12 godzin).
Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci do 12. roku życia.
U chorych z niewydolnością nerek lekarz zaleci odpowiednią dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek i ciężkości zakażenia. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 30 ml/min nie ma konieczności zmiany schematu dawkowania. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min nie należy stosować tabletek 1 g (875 mg + 125 mg), a dla innych postaci preparatu lekarz zwykle zaleci wydłużenie odstępu pomiędzy dawkami lub zmniejszenie dawki. Jeżeli klirens kreatyniny zawiera się w przedziale 10–30 ml/min lekarz zwykle zaleci 1 tabletkę 625 mg (500 mg + 125 mg) co 12 godzin. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min stosowanie preparatu nie jest zalecane.
U chorych z zaburzeniami czynności wątroby zalecane jest zachowanie ostrożności; lekarz zwykle zleci regularną kontrolę czynności wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, żółtaczką cholestatyczną lub zaburzeniami czynności wątroby związanymi z wcześniejszym stosowaniem penicylin lub amoksycyliny z kwasem klawulanowym.
Sposób podawania leku:
Tabletkę należy rozpuścić w połowie szklanki wody (min. 30 ml), dokładnie wymieszać i wypić roztwór. Tabletkę można również bezpośrednio umieścić w jamie ustnej i połknąć po rozpuszczeniu. Preparat należy przyjmować na początku posiłku.
Leczenie należy zwykle kontynuować przez 3–4 dni po ustąpieniu objawów. Nie stosować dłużej niż przez 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem. W przypadku zakażeń wywoływanych przez paciorkowce antybiotyk powinien być przyjmowany co najmniej przez 10 dni.

Czy można stosować Amoksiklav Quicktab w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy w opinii lekarza korzyści związane ze stosowaniem preparatu przewyższają ryzyko związane z jego stosowaniem.
Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który oceni stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku i podejmie decyzję czy możesz stosować ten lek. Amoksycylina przenika do mleka matki i może powodować uczulenie u dziecka.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· leki o działaniu bakteriostatycznym (np. chloramfenikol, antybiotyki makrolidowe, tetracykliny, sulfonamidy)
· allopurynol
· metotreksat
· doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę)
· probenecyd
· digoksynę
· doustne preparaty antykoncepcyjne
· sulfasalazynę
· disulfiram.
Nie należy równolegle stosować niektórych chemioterapeutyków czy antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym (chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy, tetracykliny, antybiotyki makrolidowe) ponieważ mogą one osłabić bakteriobójcze działanie amoksycyliny. Nie zaleca się równoległego stosowania allopurynolu, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia skórnych reakcji alergicznych. Amoksycylina może nasilać toksyczne działanie równolegle stosowanego metotreksatu (ryzyko małopłytkowości, leukopenii, owrzodzenia skóry); należy ściśle kontrolować stężenie metotreksatu we krwi. Probenecyd opóźnia wydalanie antybiotyku i może powodować nasilenie i przedłużenie jego działania. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego w badaniach laboratoryjnych (może wydłużyć się czas krwawienia, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku); konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych przez lekarza. Amoksycylina (i inne antybiotyki o szerokim spektrum działania) może zmniejszać skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem). Preparat może zmniejszać stężenie sulfasalazyny we krwi. Preparat może zwiększać wchłanianie digoksyny i konieczne może być dostosowanie jej dawkowania przez lekarza. Preparatu nie należy stosować równolegle z disulfiramem.
Wpływ amoksycyliny na wyniki badań laboratoryjnych:
Amoksycylina może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu i we krwi (możliwy np. fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu amoksycyliny. Amoksycyklina może zmniejszać stężenie estriolu w moczu kobiet w ciąży. Amoksycyklina może zaburzać oznaczanie białka metodami kalorymetrycznymi. Preparat może powodować fałszywie dodatni odczyn Coombsa.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Amoksiklav Quicktab może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do częstych i niezbyt częstych działań niepożądanych mogących wystąpić po zastosowaniu preparatu należą: drożdżyca skóry i błony śluzowej jamy ustnej i narządów płciowych, nudności, wymioty, biegunka, świąd odbytu, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko możliwe: niedokrwistość hemolityczna, nadpłytkowość, zawroty i bóle głowy, pobudzenie, nadmierna ruchliwość, drgawki, ból brzucha, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się uporczywą biegunką w trakcie lub po zakończeniu leczenia), krwotoczne zapalenie jelit, rumień wielopostaciowy, niewielkie i przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT). Do bardzo rzadkich ale potencjalnie ciężkich działań niepożądanych należą reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), zespół podobny do choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, gorączka polekowa, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem. Do bardzo rzadkich działań niepożądanych należą także: zaburzenia hematologiczne takie jak niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia/neutropenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/znaczne zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów), wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego, zahamowanie czynności szpiku kostnego, śródmiąższowe zapalenie nerek, występowanie kryształów w moczu (krystaluria), krwiomocz, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, czarne zabarwienie języka, a także niepokój, pobudliwość, bezsenność, stany splątania, agresja.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amoksycylina + kwas klawulanowy

Amoksiklav (proszek do przygotowania zawiesiny)
Amoksiklav (tabletki powlekane)
Amoksiklav (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej)
Amoksiklav (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i wlewu kroplowego)
Amylan (tabletki powlekane)
Auglavin (tabletki powlekane)
Auglavin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin (tabletki powlekane)
Augmentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin (proszek do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego)
Augmentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego)
Augmentin ES (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Augmentin SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
Co-amoxiclav Bluefish (tabletki powlekane)
Forcid 312 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Forcid 625 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Forcid 1000 (tabletki doustne lub do sporządzania zawiesiny)
Ramoclav (tabletki powlekane)
Taromentin (tabletki powlekane)
Taromentin (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do infuzji)
Taromentin (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies