Duracef (cefadroksyl) - proszek do przygotowania zawiesiny

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Duracef proszek do przygotowania zawiesiny; 100 mg/ml (500 mg/5 ml); 100 ml PharmaSwiss 37.40 19.66
Sprawdź
Duracef proszek do przygotowania zawiesiny; 100 mg/ml (500 mg/5 ml); 60 ml PharmaSwiss 22.28 11.64
Sprawdź
Duracef proszek do przygotowania zawiesiny; 50 mg/ml (250 mg/5 ml); 100 ml PharmaSwiss 19.11 10.24
Sprawdź
Duracef proszek do przygotowania zawiesiny; 50 mg/ml (250 mg/5 ml); 60 ml PharmaSwiss 13.22 7.90
Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2018 r.

Preparat zawiera substancję: cefadroksyl

Lek dostępny na receptę

Co to jest Duracef?

Lek przeciwbakteryjny stosowany ogólnie. Antybiotyk beta-laktamowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Co zawiera i jak działa Duracef?

Substancją czynną preparatu jest cefadroksyl. Jest to półsyntetyczny antybiotyk z grupy cefalosporyn , zaliczany do I generacji tych antybiotyków. Cefadroksyl przeznaczony jest do stosowania doustnego. Po podaniu doustnym szybko się wchłania, a przyjmowanie pokarmu nie wpływa na jego dostępność biologiczną. Działanie cefadroksylu polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co uniemożliwia namnażanie się komórek bakteryjnych. Ze względu na strukturę chemiczną cefadroksyl zaliczany jest do antybiotyków beta-laktamowych , których wspólną cechą jest obecność w ich cząsteczce pierścienia beta-laktamowego. Struktura ta jest wrażliwa na działanie enzymów, tzw. beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Beta-laktamazy obecne w komórkach bakterii mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku i są jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków. Cefadroksyl, podobnie jak inne cefalosporyny I generacji charakteryzuje się stosunkowo niewielką opornością na działanie beta-laktamaz. Stosowany w leczeniu zakażeń dróg oddechowych, moczowych i tkanek miękkich.

Kiedy stosować Duracef?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe na cefadroksyl bakterie:
· zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, szczególnie zapalenie gardła i migdałków podniebiennych
· zakażenia układu moczowego
· zakażenia skóry i tkanek miękkich
· zapalenie szpiku
· bakteryjne zapalenie stawów.
Preparat nie jest wskazany w zapobieganiu gorączce reumatycznej. Preparatu nie należy stosować w ciężkich zakażeniach ogólnoustrojowych, w których skuteczniejsze są cefalosporyny oporne na działanie beta-laktamaz.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki z grupy cefalosporyn (także jeżeli podejrzewa się istnienie nadwrażliwości na cefalosporyny).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Duracef?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem i poinformuj go, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na penicyliny lub na inne leki czy alergeny. U osób uczulonych na penicyliny lub na inne antybiotyki beta-laktamowe istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na cefalosporyny (krzyżowa reakcja alergiczna). Ryzyko reakcji nadwrażliwości jest także zwiększone u osób uczulonych na wiele różnych alergenów. Ciężkie reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny czy obrzęk naczynioruchowy utrudniający oddychanie) mogą stanowić zagrożenie życia. W przypadku ich wystąpienia konieczna jest hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe). W razie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.
Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie zaburzenia czynności nerek (konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza).
Jeżeli stosowane są duże dawki preparatu lub leczenie jest długotrwałe lekarz zwykle zaleci regularną kontrolę obrazu krwi, czynności nerek i wątroby.
W trakcie długotrwałego stosowania preparatu mogą pojawić się objawy niedoboru witaminy K (krwawienia) lub niedoboru witaminy B (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, języka, zapalenie nerwów obwodowych, zmniejszenie łaknienia).
Nie należy stosować preparatu jeżeli występują ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe z wymiotami i utrzymującą się biegunką (ze względu na zmniejszenie wchłaniania preparatu a zatem jego skuteczności).
W przypadku ciężkich, zagrażających życiu zakażeń lekarz zwykle rozpocznie leczenie cefalosporynami w postaci dożylnej.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Dotychczas nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Duracef

Preparat ma postać kapsułek albo tabletek lub granulatu do przygotowania zawiesiny doustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania
Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 1 g na dobę w 2 dawkach podzielonych; w ciężkich zakażeniach 1–2 g na dobę w 2 dawkach podzielonych.
Dzieci do 12. roku życia. Zwykle 25–50 mg/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych.
Zakażenia układu moczowego.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia. Zakażenia niepowikłane: 1–2 g 1 raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych; pozostałe zakazenia: 2 g na dobę w 2 dawkach podzielonych.
Dzieci do 12. roku życia. Zwykle 25–50 mg/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych.
Zakażenia skóry i tkanek miękkich.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 1 g 1 raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych.
Dzieci do 12. roku życia. Zwykle 25–50 mg/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych, w liszajcu 1 naz na dobę.
Zapalenie szpiku i bakteryjne zapalenie stawów.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia. 2 g na dobę w 2 dawkach podzielonych.
Dzieci do 12. roku życia. 50 mg/kg masy ciała na dobę w 2 dawkach podzielonych.
Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków. Stosować co najmniej przez 48–72 h po ustąpieniu objawów, w przypadku zakażeń paciorkowcowych co najmniej przez 10 dni, a w ciężkich zakażeniach, np. szpiku, co najmniej przez 4–6 tyg. U chorych z niewydolnością nerek zależnie od klirensu kreatyniny należy zmniejszyć dawkę lub wydłużyć odstępy między dawkami.

Czy można stosować Duracef w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
W ciąży preparat można stosować jednynie w sytuacji zdecydowanej konieczności, kiedy w opinii lekarza korzyści dla matki przewyższają zagrożenie dla płodu.
Preparat przenika do mleka kobiecego, nie zaleca się stosowania go w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· leki o działaniu bakteriostatycznym (np. chloramfenikol, antybiotyki makrolidowe, erytromycyna, tetracykliny, sulfonamidy)
· probenecyd
· antybiotyki aminoglikozydowe, polimiksyna B, kolistyna
· leki moczopędne (diuretyki pętlowe)
· doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfarynę) lub leki przeciwpłytkowe
· cholestyraminę
· preparaty antykoncepcyjne.
Nie należy równolegle stosować antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym (takich jak np. chloramfenikol, erytromycyna, sulfonamidy, tetracykliny, antybiotyki makrolidowe) ponieważ mogą one osłabić bakteriobójcze działanie cefadroksylu (cefadroksyl także może osłabiać skuteczność ich działania). Probenecyd opóźnia wydalanie antybiotyku i może powodować nasilenie i wydłużenie czasu jego działania. Należy unikać równoległego preparatu i innych leków o potencjalnie toksycznym wpływie na nerki (leki nefrotoksyczne) takich jak aminoglikozydy, polimyksyna B, kolistyna oraz leków moczopędnych (takich jak np. furosemid), ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków powoduje nasilenie toksycznego działania na nerki. Jeżeli równolegle stosowane są leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe (leki hamujące agregację płytek krwi) zaleca się regularne oznaczanie czasu protrombinowego w badaniach laboratoryjnych (może wydłużyć się czas krwawienia); konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych przez lekarza. Preparat może zmniejszać skuteczność działania preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem).
Wpływ cefadroksylu na wyniki badań laboratoryjnych:
Preparat może powodować fałszywie dodatni odczyn Coombsa. Cefadroksyl może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu (możliwy fałszywie dodatni wynik oznaczania stężenia glukozy w moczu). W przypadku wykonywania tych badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu cefadroksylu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Duracef może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Podczas stosowania preparatu oraz po jego zakończeniu może wystąpiąć rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy. Rzadko mogą wystąpić: nudności, wymioty, niestrawność, bigunka. Mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak: gorączka, świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, objawy choroby posurowiczej, wstrząs anafilaktyczny. Ponadto mogą wystąpić: świąd narządów płciowych, zapalenie pochwy, bóle stawów, umiarkowana i przemijająca neutropenia oraz nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, a także nieliczne przypadki ałopłytkowości i agranulocytozy. Mogą również wystąpić zaburzenia czynności wątroby (w tym zaburzenia związane z zastojem żółci) oraz, rzadko, niewydolność wątroby spowodowana idiosynkrazją.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cefadroksyl

Biodroxil (kapsułki)
Biodroxil (tabletki powlekane)
Biodroxil (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej)
Duracef (kapsułki)
Duracef (tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.