Panadol Femina (hioscyna + paracetamol) - tabletki powlekane

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Panadol Femina tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 500 mg paracetamolu, 10 mg butylobromku hioscyny; 10 tabl. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 10.99 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2018 r.

Preparat zawiera substancję: hioscyna + paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Panadol Femina?

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zawierający paracetamol oraz hioscynę.

Co zawiera i jak działa Panadol Femina?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz hioscynę. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią. Drugi ze składników preparatu to hioscyna, stosowana w stanach skurczowych narządów trzewnych jamy brzusznej. Hioscyna powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich w przewodzie pokarmowym, układzie moczowo-płciowym oraz drogach żółciowych. Jedynie częściowo (w niewielkim stopniu) wchłania się z przewodu pokarmowego. Hioscyna (w postaci butylobromku hioscyny) nie przenika przez barierę krew-mózg i praktycznie nie wykazuje działania ośrodkowego.

Kiedy stosować Panadol Femina?

Preparat jest wskazany w leczeniu dolegliwości związanych z bolesnym miesiączkowaniem, kolką nerkową, kolką wątrobową, zespołem jelita drażliwego oraz w zapobieganiu im.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na atropinę.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
· z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby (głównie u chorych z alkoholowym uszkodzeniem wątroby)
· z chorobą alkoholową
· z niedokrwistością oraz z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (fawizm)
· z miastenią (myastenia gravis)
· z jaskrą, z rozrostem gruczołu krokowego, z przewężeniami w przewodzie pokarmowym, ze zwiększoną częstotliwością rytmu serca lub z innymi stanami, w których działanie cholinolityczne mogłoby być szczególnie niebezpieczne.
Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.
Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Panadol Femina?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
Nie stosować dawek większych niż zalecane. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli nie występują żadne działania niepożądane.
Należy zachować ostrożność u chorych ze zwężeniem zastawki mitralnej, chorobą tętnic wieńcowych lub świeżym zawałem serca. U chorych z owrzodzeniem jelit preparat może hamować perystaltykę jelit i powodować zaparcia. Ostrożność należy także zachować u chorych z refluksem żołądkowo-przełykowym i innymi przewlekłymi zaburzeniami motoryki mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub ze zwężeniem odźwiernika.
U osób w podeszłym wieku preparat może powodować działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, suchość w jamie ustnej, oraz zatrzymanie moczu u mężczyzn. W razie wystąpienia powyższych objawów konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu i konsultacja z lekarzem. Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia, widzenie nieostre lub ból spowodowany zwiększeniem ciśnienia wewnątrzgałkowego, należy przerwać stosowanie preparatu.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.
Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
U osób wyniszczonych, głodzonych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.
Osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub inne salicylany powinny zachować ostrożność, ponieważ niewielki odsetek tej grupy (do 5%) może również być uczulony na paracetamol.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat w postaci tabletek powlekanych zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Preparat może powodować zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego i zaburzać akomodację oka.

Dawkowanie preparatu Panadol Femina

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i młodzież po 12. roku życia: w zależności od nasilenia objawów 1–2 tabletek do 3 razy na dobę, co 8 godzin. Dawka maksymalna wynosi 6 tabletek na dobę.
U dorosłych w leczeniu krótkotrwałym maksymalna dawka paracetamolu wynosi 4 g na dobę a w leczeniu długotrwałym 2,6 g na dobę.
Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.
Bez zalecenia lekarza nie należy regularnie stosować preparatu dłużej niż 3 dni.

Czy można stosować Panadol Femina w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!
Nie należy stosować preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
Regularnie stosowany paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) i indandionu, zwiększając ryzyko krwawień.
Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital) czy leki nasenne, stosowane równolegle z paracetamolem, zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest w zalecanych dawkach.
Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.
Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.
Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.
Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Metoklopramid lub domperydon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a skopolamina opóźnia jego wchłanianie.
Paracetamol może nasilać działania toksyczne zydowudyny (ryzyko neutropenii, ryzyko uszkodzenia wątroby).
W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.
Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, pochodne benzodiazepiny, amantadyna, dizopiramid, butyrofenon i chinidyna potęgują cholinolityczne działanie hioscyny; możliwy stan pobudzenia i wysoka gorączka.
Hioscyna może hamować perystaltykę przewodu pokarmowego i opóźniać wchłanianie innych leków oraz wystąpienie efektów ich działania.
Antagoniści dopaminy (np. metoklopramid) mogą zmniejszać skuteczność działania preparatu na przewód pokarmowy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Panadol Femina może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko. Możliwe: nudności, wymioty, biegunkę, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia czynności nerek, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, methemoglobinemia), przebarwienie siatkówki, jaskra, zaburzenia akomodacji, dezorientacja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca, niedociśnienie tętnicze, suchość w jamie ustnej. Możliwe reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, wysypka, rumień, świąd, a także mogący stanowić zagrożenie życia obrzęk naczynioruchowy (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność, trudności w oddychaniu).

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies