Spedifen 400 (ibuprofen) - tabletki powlekane

Nazwa preparatu Postać i dawka Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Spedifen 400 tabletki powlekane 400 mg 12 tabl. Zambon 12.10 Sprawdź
Spedifen 400 tabletki powlekane 400 mg 24 tabl. Zambon 21.79 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2016 r.

Preparat zawiera substancję: ibuprofen

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Spedifen?

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Spedifen?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym ibuprofen jest szybko wchłaniany, częściowo w żołądku, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi występuje około 35 minut po podaniu preparatu (preparat zawiera ibuprofen w postaci związanej z argininą). Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Spedifen?

Preparat jest wskazany:
· w bólach różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu: bóle głowy, bóle zębów, stany po zabiegach stomatologicznych, bolesne miesiączkowanie
· w gorączce różnego pochodzenia (m. in. w przebiegu przeziębienia, grypy lub innych chorób zakaźnych).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją (2 lub więcej potwierdzonych epizodów krwawienia lub owrzodzenia)
­ u których kiedykolwiek wystąpiły krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacje związane ze stosowaniem NLPZ
­ z krwawieniem z naczyń mózgowych lub innym czynnym krwawieniem
­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca
­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
­ stosujących równolegle kwas acetylosalicylowe lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2
oraz
­ u kobiet w III trymestrze ciąży.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Spedifen?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
U chorych w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego, które mogą stać się przyczyną śmierci) jest zwiększone; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas.
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego, w tym z owrzodzeniami, krwawieniami lub perforacją, stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Lekarz może zalecić stosowanie leków osłonowych, takich jak np. inhibitory pompy protonowej lub mizoprostol. Należy zachować ostrożność i natychmiast skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych objawów.
Leki osłonowe mogą także być wskazane u chorych przyjmujących leki zwiększające ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, w tym nawet małych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwanego potocznie aspiryną). Należy zachować ostrożność u chorych przyjmujących równolegle leki zwiększające ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe, leki hamujące agregacje płytek, leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny).
Ze względu na możliwość zaostrzenia choroby, preparat może być stosowany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarskim u chorych z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy lub chorobą Leśniowskiego i Crohna.
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą naczyń obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem.
Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.
Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).
Szczególną ostrożność należy zachować u osób:
· z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
· z zaburzeniami czynności wątroby
· z zaburzeniami czynności nerek
· z zaburzeniami procesu krzepnięcia krwi lub stosujących leki przeciwzakrzepowe np. warfarynę (niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą hamować agregację płytek krwi co może spowodować wydłużenie czasu krwawienia; konieczne jest zachowanie ostrożności i konsultacja lekarska; w tej grupie chorych należy częściej kontrolować parametry krzepnięcia krwi)
· z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.
Jeżeli wystąpią zaburzenia widzenia (np. mroczki lub zaburzenia percepcji kolorów) należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu;
­ preparat zawiera 82,7 mg sodu w 1 tabletce co należy wziąć pod uwagę w przypadku osób na diecie o małej zawartości sodu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
U niektórych osób preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, co może upośledzać sprawność reakcji oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Spedifen

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia:
Początkowo 400 mg (1 tabletka), następnie, w razie potrzeby 400 mg (1 tabletka) co 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg (3 tabletki) na dobę.
Jeśli ból lub gorączka utrzymują się lub nasilają pomimo stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.
U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania, należy jednak zachować ostrożność.
U osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek konieczne jest zachowanie ostrożności i dostosowanie dawkowania przez lekarza.
Dzieci do 12. roku życia:
Preparat nie jest wskazany do stosowania u dzieci do 12. roku życia.
Sposób podawania:
Preparat w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości popijając wodą (ok. 200 ml). W przypadku skłonności do występowania zaburzeń żołądkowo-jelitowych tabletki należy przyjmować podczas posiłku.

Czy można stosować Spedifen w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania czynności skurczowej macicy oraz wystąpienia niewydolności nerek u matki i płodu. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią; niekiedy lekarz może zezwolić na krótkotrwałe stosowanie małych dawek preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania preparatu z:
­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)
­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)
­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)
­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
­ fenytoiną (ryzyko zwiększenia stężenia fenytoiny we krwi)
­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia)
­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ lekami przeciwcukrzycowymi pochodnymi sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii; konieczne może być aby lekarz dostosował dawkowanie leków przeciwcukrzycowych).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Spedifen 400 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Najczęściej: niestrawność, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, wysypka, pokrzywka, świąd. Niezbyt często: krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące doprowadzić do śmierci), smołowate stolce, krwawe wymioty, choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy niekiedy z perforacją, astma, zaostrzenie astmy, duszność, skurcz oskrzeli. Rzadko lub bardzo rzadko: zaparcia, jadłowstręt, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zaburzenia czynności wątroby, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia potasu oraz mocznika we krwi, krwiomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, niewydolność nerek, zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, neutropenia, małopłytkowość niekiedy z plamicą (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych), zaburzenia widzenia, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. U osób z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych jest zwiększone. Może wystąpić nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, obrzęki. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, nadwrażliwość na światło) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli oraz ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ibuprofen

Brufen (zawiesina doustna)
Brufen Forte (zawiesina doustna)
Bufenik (syrop)
Dolgit (krem)
Ibalgin (tabletki powlekane)
Ibalgin baby (zawiesina doustna)
Ibalgin Maxi (tabletki powlekane)
Ibufen Baby (czopki)
Ibufen dla dzieci forte (zawiesina doustna)
Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (zawiesina doustna)
Ibufen dla dzieci o smaku truskawkowym (zawiesina doustna)
Ibufen Junior (kapsułki miękkie)
Ibufen mini Junior (kapsułki miękkie)
Ibum (zawiesina doustna)
Ibum (kapsułki miękkie)
Ibum dla dzieci (czopki)
Ibum Express (kapsułki miękkie)
Ibum Forte (zawiesina doustna)
Ibum Forte (kapsułki miękkie)
Ibumax 200 mg (tabletki powlekane)
Ibumax 400 mg (tabletki powlekane)
Ibumax Forte 600 mg (tabletki powlekane)
Ibupar (tabletki drażowane)
Ibupar forte (tabletki powlekane)
Ibuprofen AFL (tabletki drażowane)
Ibuprofen Aflofarm (tabletki drażowane)
Ibuprofen Forte DOZ (tabletki powlekane)
Ibuprofen Hasco (kapsułki miękkie)
Ibuprofen LGO (tabletki powlekane)
Ibuprofen Polfarmex (tabletki powlekane)
Ibuprofen Teva (tabletki powlekane)
Ibuprofen Teva MAX (tabletki powlekane)
Ibuprofen-Pabi (tabletki drażowane)
Ibuprom (tabletki powlekane)
Ibuprom Max (drażetki)
Ibuprom Max Sprint (kapsułki miękkie)
Ibuprom RR (tabletki powlekane)
Ibuprom Sprint (kapsułki miękkie)
Ibuprom Żel (żel)
Ifenin (tabletki powlekane)
Ifenin Forte (tabletki powlekane)
Kidofen (zawiesina doustna)
Metafen Ibuprofen (tabletki powlekane)
Metafen żel Forte (żel)
MIG (tabletki powlekane)
MIG dla dzieci (zawiesina doustna)
MIG dla dzieci Forte (zawiesina doustna)
Milifen (zawiesina doustna)
Nurofen (tabletki powlekane)
Nurofen (żel)
Nurofen dla dzieci (zawiesina doustna)
Nurofen dla dzieci (czopki doodbytnicze)
Nurofen dla dzieci Forte (zawiesina doustna)
Nurofen dla dzieci JUNIOR (zawiesina doustna)
Nurofen Express Femina (kapsułki miękkie)
Nurofen Express Forte (kapsułki miękkie)
Nurofen Express Forte rozpuszczalny (proszek doustny)
Nurofen Forte (tabletki powlekane)
Nurofen na ból pleców (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu)
Pedea (roztwór do wstrzykiwań)
Pediprofen (zawiesina doustna)

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies