Paracetamol Biofarm (paracetamol) - tabletki

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Paracetamol Biofarm tabletki; 500 mg; 10 tabl. Biofarm 4.28 Sprawdź
Paracetamol Biofarm tabletki; 500 mg; 20 tabl. Biofarm 2.49 Sprawdź
Paracetamol Biofarm tabletki; 500 mg; 50 tabl. Biofarm b/d
Paracetamol Biofarm tabletki; 500 mg; 6 tabl. Biofarm 1.49 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2018 r.

Preparat zawiera substancję: paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Paracetamol Biofarm?

Preparat zawiera paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Paracetamol Biofarm?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, głównie w jelicie cienkim. Przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Paracetamol Biofarm?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia, takich jak:
· bóle głowy, w tym bóle migrenowe
· bóle reumatyczne
· bóle mięśni, kości i stawów
· bóle kręgosłupa
· nerwobóle
· bolesne miesiączkowanie
· bóle zębów
oraz przeciwgorączkowo:
· w przebiegu przeziębienia lub grypy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
· z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby
· z chorobą alkoholową.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Paracetamol Biofarm?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
Nie wolno stosować dawek większych niż zalecane, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może spowodować ciężkie uszkodzenia wątroby.
Osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub inne salicylany powinny zachować ostrożność, ponieważ niewielki odsetek tej grupy (do 5%) może również być uczulony na paracetamol.
Jeżeli stwierdzono u Ciebie niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem. Należy zachować ostrożność.
Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie niewydolność nerek lub wątroby, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.
U osób wyniszczonych, niedożywionych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.
Bez zalecenia lekarza nie podawać dzieciom do 6. roku życia.
Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią oraz jeżeli wystąpią nowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Paracetamol Biofarm

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i młodzież po 12. roku życia: jednorazowo 500–1000 mg (1–2 tabletek), w razie potrzeby dawkę można powtarzać 2–4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 4 g na dobę (8 tabletek). W bólach nowotworowych: 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi.
Dzieci 6.–12. roku życia: jednorazowo 250–500 mg (0,5–1 tabletki), w razie potrzeby dawkę można powtarzać, lecz między podaniem poszczególnych dawek należy zachować większe odstępy czasowe niż u dorosłych.
Dzieci 3. miesiąca życia–6. roku życia: 10 mg/kg masy ciała, nie częściej niż co 6 godzin.
Bez zalecenia lekarza nie stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni.
Przyjmowanie preparatu w trakcie posiłku może prowadzić do opóźnienia rozpoczęcia działania preparatu.

Czy można stosować Paracetamol Biofarm w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
Nie stwierdzono, aby paracetamol stosowany w okresie ciąży w zalecanych dawkach, wywierał niekorzystny wpływ na płód.
Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią jest możliwe tylko w razie zdecydowanej konieczności.
W okresie karmienia piersią nie stwierdzono przeciwwskazań do zastosowania paracetamolu w zalecanych dawkach.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
Paracetamol (stosowany długotrwale) może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Należy kontrolować współczynnik INR w trakcie równoległego stosowania tych leków, jak również w okresie tygodnia po zaprzestaniu stosowania paracetamolu.
Metoklopramid lub domperydon zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a cholestyramina opóźnia jego wchłanianie.
Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.
Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2. tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.
W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.
Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest w zalecanych dawkach.
Należy zachować ostrożność, jeżeli równolegle stosowany jest izoniazyd lub zydowudyna.
Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Fenytoina może zmniejszać skuteczność działania paracetamolu i zwiększać ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.
Probenecyd wydłuża czas wydalania paracetamolu.
Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Paracetamol Biofarm może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Działania niepożądane związane ze stosowaniem paracetamolu występują rzadko lub bardzo rzadko. Możliwe: zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, neutropenia). Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, a także niebezpieczny dla życia obrzęk naczynioruchowy (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność), skurcz oskrzeli, zwłaszcza u chorych z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (przyspieszenie czynności serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, utrata przytomności). Bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, które mogą prowadzić do zgonu.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol

Acenol (tabletki)
Acenol forte (tabletki)
Apap (tabletki)
Apap ból i gorączka (tabletki musujące)
APAP dla dzieci FORTE (zawiesina doustna)
Apap Junior (granulat)
Calpol (zawiesina doustna)
Calpol 6 Plus (zawiesina doustna)
Codipar (tabletki)
Efferalgan (czopki)
Efferalgan (tabletki musujące)
Efferalgan Forte (tabletki musujące)
Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol (tabletki)
Omnipap (tabletki powlekane)
Panacit (tabletki)
Panadol (tabletki powlekane)
Panadol dla dzieci (zawiesina)
Paracetamol Accord (tabletki)
Paracetamol Aflofarm (czopki)
Paracetamol Aflofarm (tabletki)
Paracetamol Aflofarm (zawiesina doustna)
Paracetamol APTEO MED (tabletki)
Paracetamol B. Braun (roztwór do infuzji)
Paracetamol Biofarm (tabletki powlekane)
Paracetamol DOZ (tabletki)
Paracetamol Farmina (czopki)
Paracetamol Filofarm (tabletki)
Paracetamol Galena (syrop)
Paracetamol Hasco (czopki)
Paracetamol Hasco (tabletki powlekane)
Paracetamol Hasco (zawiesina doustna)
Paracetamol Kabi (roztwór do infuzji)
Paracetamol LGO (tabletki)
Paracetamol Teva (Paracetamol 123ratio) (tabletki)
Paramax Rapid (tabletki)
Pedicetamol (roztwór doustny)
Sinebriv (roztwór do infuzji)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies