Ibuprofen-Pabi (ibuprofen) - tabletki drażowane

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Ibuprofen-Pabi tabletki drażowane; 200 mg; 60 tabl. Polfa Pabianice S.A. 6.94 5.01
Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2018 r.

Preparat zawiera substancję: ibuprofen

Lek dostępny na receptę

Co to jest Ibuprofen-Pabi?

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Co zawiera i jak działa Ibuprofen-Pabi?

Substancją czynną preparatu jest ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Po zastosowaniu doustnym ibuprofen jest szybko wchłaniany, częściowo w żołądku, głównie w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 1–2 godzin po podaniu. Ibuprofen i jego metabolity przenikają przez łożysko, a w niewielkich ilościach także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Ibuprofen-Pabi?

Preparat jest wskazany:
· w bólach różnego pochodzenia o słabym lub umiarkowanym nasileniu: bóle głowy (w tym migrenowe), zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle
· w bolesnym miesiączkowaniu
· w gorączce różnego pochodzenia (m. in. w przebiegu przeziębienia i grypy)
· w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choroby zwyrodnieniowej stawów
· w objawowym leczeniu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
­ stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)
­ z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca
­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
oraz
­ u kobiet w III trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ibuprofen-Pabi?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.
Szczególną ostrożność należy zachować u osób:
· z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
· z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby)
· z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca, także jeżeli występowały one w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki)
· z zaburzeniami czynności wątroby
· z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności)
· zaburzeniami procesu krzepnięcia krwi (niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą spowodować wydłużenie czasu krwawienia; konieczne jest zachowanie ostrożności i konsultacja lekarska)
· z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)
· w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.
W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki. Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych.
Stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem.
Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.
Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).
Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.
Preparat może powodować zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego), których wystąpienie wymaga zaprzestania stosowania preparatu i skonsultowania się z lekarzem.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą hamować agregację płytek krwi co może spowodować wydłużenie czasu krwawienia. Chorzy z zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz chorzy stosujący leki przeciwzakrzepowe powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu; konieczne jest zachowanie ostrożności.
Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci o masie ciała mniejszej niż 7 kg. Tabletek nie należy dzielić. U dzieci, którym nie można podać całej tabletki, zaleca się podawanie ibuprofenu w innej postaci.
Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu;
­ preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować preparatu;
­ preparat zawiera czerwień koszenilową (E124), która może powodować reakcje alergiczne.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Ibuprofen-Pabi

Preparat ma postać tabletek drażowanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia:
Zwykle 1200–1800 mg na dobę w dawkach podzielonych; niekiedy wystarcza dawka podtrzymująca 600–1200 mg na dobę. W przypadku nasilenia objawów niekiedy korzystne może być zwiększenie dawki, aż do zmniejszenia nasilenia, nie przekraczając 2400 mg na dobę.
Dzieci do 12. roku życia:
Zwykle 20 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. W młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniu stawów 40 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Nie stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 7 kg.
U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania pod warunkiem, że czynność nerek i wątroby jest prawidłowa. W przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lub wątroby konieczne jest indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza.
Osoby w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, powinny zachować szczególną ostrożność i zwrócić szczególną uwagę, czy nie występują objawy zaburzeń czynności przewodu pokarmowego.
Osoby w podeszłym wieku, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, powinny zachować szczególną ostrożność; w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia należy zwrócić szczególną uwagę, czy nie występują objawy zaburzeń czynności przewodu pokarmowego.
Sposób podawania:
Preparat w postaci tabletek drażowanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować w trakcie posiłku lub po nim, połykać w całości (nie dzielić, nie rozgryzać, nie żuć).

Czy można stosować Ibuprofen-Pabi w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży z powodu ryzyka przedwczesnego zamknięcia u płodu przewodu tętniczego, zahamowania czynności skurczowej macicy oraz wystąpienia niewydolności nerek u matki i płodu. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza w uzasadnionych przypadkach, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści dla matki do możliwego ryzyka dla płodu uzna on stosowanie preparatu za absolutnie konieczne. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.
Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet karmiących piersią; niekiedy lekarz może zezwolić na krótkotrwałe stosowanie małych dawek preparatu w tym okresie.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu z poniżej wymienionymi lekami:
­ kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2, takimi jak np. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)
­ zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)
­ metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
­ kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­ glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
­ cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
­ antybiotykami chinolonowymi (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ibuprofen-Pabi może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często: zmniejszenie łaknienia, wysypka. Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, zgaga, nudności, ból głowy, zaburzenia widzenia (mroczki, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego, podwójne widzenie; w razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem), pokrzywka, świąd, łysienie, owrzodzenia dziąseł, nieżyt nosa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zespół objawów z gorączką, dreszczami, nudnościami, wymiotami i bólami brzucha. Rzadko lub bardzo rzadko: biegunka, wzdęcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna. Jeżeli wystąpi silny ból brzucha, krwawe wymioty, smoliste lub krwawe stolce należy niezwłocznie zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Rzadko lub bardzo rzadko: zawroty głowy, bezsenność, senność, pobudzenie, nerwowość, zmęczenie, zaburzenia słuchu (szumy uszne), zaburzenia emocjonalne, depresja. Sporadycznie aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (silne bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku, dezorientacja). U osób z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych jest zwiększone. Bardzo rzadko zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia kwasu moczowego i mocznika we krwi, krwiomocz, wielomocz, zaburzenia wydalania sodu. Jeżeli wystąpi zmniejszenie objętości wydalanego moczu lub obrzęk należy zaprzestać stosowania preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o postępującej niewydolności nerek. Bardzo rzadko zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka. Bardzo rzadko zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, wydłużenie czasu krwawienia (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych). Bardzo rzadko niewydolność serca, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, obrzęki. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe niedociśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli oraz bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ibuprofen

Babyfen (zawiesina doustna)
Brufen (zawiesina doustna)
Brufen Forte (zawiesina doustna)
Dolgit (krem)
Ibalgin Maxi (tabletki powlekane)
Ibufen (czopki)
Ibufen Baby (czopki)
Ibufen dla dzieci forte (zawiesina doustna)
Ibufen dla dzieci o smaku malinowym (zawiesina doustna)
Ibufen dla dzieci o smaku truskawkowym (zawiesina doustna)
Ibufen Junior (kapsułki miękkie)
Ibufen mini Junior (kapsułki miękkie)
Ibum (zawiesina doustna)
Ibum (kapsułki miękkie)
Ibum dla dzieci (czopki)
Ibum Express (kapsułki miękkie)
Ibum Forte (zawiesina doustna)
Ibum Forte (kapsułki miękkie)
Ibumax 200 mg (tabletki powlekane)
Ibumax 400 mg (tabletki powlekane)
Ibumax Forte 600 mg (tabletki powlekane)
Ibupar (tabletki drażowane)
Ibupar forte (tabletki powlekane)
Ibuprofen AFL (tabletki drażowane)
Ibuprofen Aflofarm (tabletki drażowane)
Ibuprofen Forte DOZ (tabletki powlekane)
Ibuprofen Hasco (kapsułki miękkie)
Ibuprofen LGO (tabletki powlekane)
Ibuprofen Polfarmex (tabletki powlekane)
Ibuprofen Teva (tabletki powlekane)
Ibuprofen Teva MAX (tabletki powlekane)
Ibuprom (tabletki powlekane)
Ibuprom dla Dzieci (zawiesina doustna)
Ibuprom dla Dzieci Forte (zawiesina doustna)
Ibuprom Max (drażetki)
Ibuprom Max Sprint (kapsułki miękkie)
Ibuprom RR (tabletki powlekane)
Ibuprom Sport (żel)
Ibuprom Sprint (kapsułki miękkie)
Iburapid (tabletki powlekane)
Ifenin (tabletki powlekane)
Ifenin Forte (tabletki powlekane)
Kidofen (zawiesina doustna)
Laboratoria PolfaŁódź Ibuprofen MAX (tabletki powlekane)
Metafen żel Forte (żel)
MIG (tabletki powlekane)
MIG dla dzieci (zawiesina doustna)
MIG dla dzieci Forte (zawiesina doustna)
Nurofen (tabletki powlekane)
Nurofen dla dzieci (zawiesina doustna)
Nurofen dla dzieci (czopki doodbytnicze)
Nurofen dla dzieci Forte (zawiesina doustna)
Nurofen dla dzieci Junior (zawiesina doustna)
Nurofen dla dzieci Junior (kapsułki do żucia)
Nurofen Express Femina (kapsułki miękkie)
Nurofen Express Forte (kapsułki miękkie)
Nurofen Forte (tabletki powlekane)
Nurofen Mięśnie i Stawy (żel)
Nurofen Mięśnie i Stawy Forte (tabletki powlekane)
Nurofen na ból pleców (kapsułki o przedłużonym uwalnianiu)
Pedea (roztwór do wstrzykiwań)
Pediprofen (zawiesina doustna)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies