Zaldiar Effervescent (paracetamol + tramadol (chlorowodorek tramadolu)) - tabletki musujące

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Zaldiar Effervescent tabletki musujące; 37,5 mg + 325 mg (1 tabl. zawiera: 37,5 mg chlorowodorku tramadolu, 325 mg paracetamolu); 20 tabl. Stada 19.99
Zaldiar Effervescent tabletki musujące; 37,5 mg + 325 mg (1 tabl. zawiera: 37,5 mg chlorowodorku tramadolu, 325 mg paracetamolu); 30 tabl. Stada 26.99
Zaldiar Effervescent tabletki musujące; 37,5 mg + 325 mg (1 tabl. zawiera: 37,5 mg chlorowodorku tramadolu, 325 mg paracetamolu); 50 tabl. Stada 34.99 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2018 r.

Preparat zawiera substancję: paracetamol + tramadol (chlorowodorek tramadolu)

Lek dostępny na receptę

Co to jest Zaldiar Effervescent?

Lek o działaniu przeciwbólowym zawierający tramadol (opioidowy lek przeciwbólowy) i paracetamol.

Co zawiera i jak działa Zaldiar Effervescent?

Tramadol to silnie działający narkotyczny lek przeciwbólowy z grupy opioidów, pobudzający głównie receptory nazywane receptorami µ (słabiej pobudza receptory kappadelta). Siła jego działania określana jest jako 1/6 do 1/10 siły działania morfiny.
Innym mechanizmem działania tramadolu wiąże się z wpływem na komunikację między komórkami nerwowymi zależnymi od noradrenaliny i serotoniny. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. Niektóre cząsteczki mediatora zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym. Działanie tramadolu polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego noradrenaliny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu jej działania w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej.
Tramadol zwiększa również uwalnianie serotoniny z komórki znajdującej się przed synapsą.
Tramadol wykazuje działanie przeciwkaszlowe, w przeciwieństwie do morfiny w zalecanych dawkach nie powoduje zahamowania czynności układu oddechowego ani nie zaburza motoryki przewodu pokarmowego. Wywiera tylko niewielki wpływ na układ krążenia.
Dokładny mechanizm działania paracetamolu jest nieznany. Wiadomo, że wykazuje on działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Kiedy stosować Zaldiar Effervescent?

Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego u osób, u których rozważane jest równoległe stosowanie paracetamolu i tramadolu.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi w tym opioidami lub lekami psychotropowymi
· padaczka nie poddająca się leczeniu
· równoległe stosowanie leków z grupy inhibitorów MAO (tramadolu nie należy stosować podczas i 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO)
ciężka niewydolność wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zaldiar Effervescent?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy przekraczać dawki 8 tabletek na dobę. Aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzać, czy stosowane równolegle leki nie zawierają paracetamolu ani tramadolu.

Nie zaleca się stosowania preparatu u osób:
· z ciężką niewydolnością nerek
· z ciężką niewydolnością oddechową.

Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest większe u osób z alkoholową chorobą wątroby bez marskości.

Preparatu nie należy stosować jako terapię zastępczą u osób uzależnionych od opioidów, tramadol nie znosi objawów odstawiennych morfiny.

U osób leczonych tramadolem opisywano przypadki występowania drgawek, szczególnie u osób przyjmujących go w dużych dawkach (ponad 400 mg na dobę) lub stosujących jednocześnie leki obniżające próg drgawkowy (np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, ośrodkowo i miejscowo działające leki przeciwbólowe). Osoby z padaczką w wywiadzie lub podatne na występowanie drgawek pochodzenia mózgowego mogą być leczone preparatem tylko jeśli lekarz zdecyduje o bezwzględnej konieczności takiego postępowania.

Preparat należy stosować ostrożnie u osób:
· uzależnionych od opioidów
· po urazie głowy
· we wstrząsie
· z zaburzeniami świadomości niewiadomego pochodzenia
· z zaburzeniami oddechowymi lub zaburzeniami czynności ośrodka oddechowego
· z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

Przedawkowanie paracetamolu może doprowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby.

Stosowanie tramadolu może prowadzić do uzależnienia (silna potrzeba ciągłego dostarczania substancji do organizmu) i rozwoju tolerancji (potrzeba stosowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania tego samego efektu). Należy zachować ostrożność i w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Osoby ze skłonnością do nadużywania leków lub uzależnień powinny być leczone krótkotrwale pod ścisłą opieką lekarza.

Nawet po zastosowaniu zalecanych dawek tramadolu mogą wystąpić objawy odstawienie, rzadko przypadki uzależnienia i nadużywania.

Nie należy stosować tramadolu podczas zabiegów w płytkiej narkozie.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Zaldiar Effervescent

Preparat ma postać tabletek powlekanych lub tabletek musujących. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i młodzież po 15. roku życia:
Lekarz dobiera dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta.
Początkowo 2 tabletki, kolejne dawki można przyjmować nie częściej niż co 6 h, dawka maksymalna to 8 tabletek/dobę.
U osób po 75. roku życia nie należy stosować częściej niż co 6 godzin, u osób z umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek co 12 godzin, w zaburzeniach czynności wątroby lekarz zaleci wydłużenie odstępów między dawkami.
Stosowanie preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie jest zalecane.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 15. roku życia.

Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków, tabletki powlekane połykać w całości, musujące przyjmować po rozpuszczeniu w szklance wody.

Czy można stosować Zaldiar Effervescent w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Stosowanie preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparatu nie należy stosować równolegle z inhibitorami MAO (ponieważ może nastąpić pobudzenie lub zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego wraz z nadciśnieniem lub niedociśnieniem). Inhibitory MAO (MAO jest skrótem od monoaminooksydaza – jeden z enzymów tkankowych) to leki stosowane między innymi w leczeniu depresji z lękiem i depresji atypowej, a także niedociśnienia tętniczego. Do tej grupy należą między innymi moklobemid i selegilina.
Leczenie tramadolem można rozpocząć 14 dni po zaprzestaniu przyjmowania inhibitora MAO.

Równoległe stosowanie leków takich jak pentazocyna, nalbufina, butorfanol, buprenorfina, które również pobudzają/hamują te same co tramadol receptory może osłabiać jego działanie.

Równoległe stosowanie karbamazepiny powoduje znaczne obniżenie stężenia tramadolu we krwi, co może wpływać na osłabienie skuteczności i skrócenie czasu działania przeciwbólowego.

Tramadol może wywoływać drgawki, a także zwiększać siłę działania leków takich jak:
· inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
· trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
· leki przeciwpsychotyczne
· inne leki obniżające próg drgawkowy.

Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania tramadolu z następującymi lekami:
· selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (citalopram, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina) i tryptany, z powodu możliwości wystąpienia zespołu serotoninowego
· inne pochodne morfiny (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), pochodne benzodiazepiny, barbiturany z powodu zwiększonego ryzyka zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do śmierci w przypadku przedawkowania
· inne leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (inne opioidowe lek przeciwbólowe, barbiturany, pochodne benzodiazepiny, uspokajające leki przeciwdepresyjne, uspokajające leki przeciwhistaminowe, leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny, leki nasenne, neuroleptyki, leki hipotensyjne o działaniu ośrodkowym, baklofen), ze względu na zwiększone ryzyko nasilenia depresyjnego wpływu na układ nerwowy
· leki obniżające próg drgawkowy, zwłaszcza trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (pochodne imipraminy), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, neuroleptyki (pochodne fenotiazyny, butyrofenonu), meflochina, bupropion, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek
· wenlafaksyna, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia drgawek i zespołu serotoninowego
· pochodne kumaryny (np. warfaryna) w związku z doniesieniami o zwiększeniu wskaźnika INR i występowaniu wybroczyn u niektórych osób
· lekami metabolizowanymi w wątrobie przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 o działaniu hamującym ten proces metaboliczny (erytromycyna, ketokonazol), ponieważ mogą zwiększać stężenie tramadolu we krwi (przez hamowanie jego rozkładu)
· ondansetronem (lek przeciwwymiotny), ponieważ takie połączenie może spowodować wzrost zapotrzebowania na tramadol.

Metoklopramid i dromperidon przyspieszają, a cholestyramina zmniejsza wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego.

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Zaldiar może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Po zastosowaniu tramadolu mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, zmienne pod względem nasilenia i objawów, zależne od osobowości chorego i czasu trwania leczenia. Mogą to być zaburzenia nastroju (zazwyczaj podniecenie, niekiedy dysforia), zmiany aktywności (zazwyczaj zmniejszenie, niekiedy zwiększenie) oraz zmiany w zdolności odczuwania i rozpoznawania (np. podejmowania decyzji, zaburzenia postrzegania). Lek może wywoływać uzależnienie.

Bardzo często mogą wystąpić: zawroty głowy, senność, nudności.
Często mogą wystąpić: silne bóle głowy, drżenie, splątanie, zmienność nastroju (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu, wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia, nadmierne pocenie, świąd.
Niezbyt często mogą wystąpić: nadciśnienie tętnicze, uczucie kołatania serca, tachykardia (przyspieszenie rytmu serca), zaburzenia rytmu serca, mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne, depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć, zaburzenia połykania, smoliste stolce, zwiększenie aktywności aminotransferaz, reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka), albuminuria (obecność białka w moczu), zaburzenia oddawania moczu (bolesne oddawanie moczu, zaleganie moczu), dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej, duszność.
Rzadko mogą wystąpić: ataksja, drgawki, uzależnienie od leku, nieostre widzenie
Bardzo rzadko może wystąpić nadużywanie preparatu.

W czasie stosowania tramadolu mogą dodatkowo wystąpić: niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia (spowolnienie rytmu serca), zapaść, zaburzenia krzepnięcia związane z wydłużeniem czasu protrombinowego; rzadkie przypadki reakcji nadwrażliwości ze strony układu oddechowego (np. duszność z objawami skurczu oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy), anafilaksja, zmiany apetytu, osłabienie narządu ruchu, zahamowanie oddychania, zaburzenia psychiczne takie jak: zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i wrażliwości zmysłów, objawy zespołu odstawiennego; bardzo rzadko: po nagłym odstawieniu tramadolu mogą wystąpić napady paniki, nasilonego niepokoju, omamy, parestezje, szumy uszne i inne nietypowe objawy z ośrodkowego układu nerwowego.
W czasie stosowania paracetamolu mogą wystąpić: rzadko reakcje nadwrażliwości łącznie z wysypką skórną, zaburzenia składu krwi, łącznie z małopłytkowością i agranulocytozą (nie udowodniono związku ze stosowaniem preparatu).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol + tramadol (chlorowodorek tramadolu)

ApoPatram (tabletki powlekane)
Doreta (tabletki powlekane)
Doreta SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
Exbol (tabletki)
Padolten (tabletki powlekane)
Palgotal (tabletki powlekane)
Paratram (tabletki powlekane)
Poltram Combo (tabletki powlekane)
Poltram Combo Forte (tabletki powlekane)
Symtram (tabletki)
Tramadol + Paracetamol Genoptim (tabletki powlekane)
Tramapar (tabletki powlekane)
Zaldiar (tabletki powlekane)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.