Gripex Sinucaps (kofeina + paracetamol + fenylefryna) - kapsułki twarde

Nazwa preparatu Postać i dawka Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Gripex Sinucaps kapsułki twarde 1 kaps. zawiera: 300 mg paracetamolu, 25 mg kofeiny, 5 mg chlorowodorku fenylefryny 10 kaps. US Pharmacia 15.12 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2016 r.

Preparat zawiera substancję: kofeina + paracetamol + fenylefryna

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Gripex Sinucaps?

Preparat złożony o kompleksowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zmniejszającym obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa.

Co zawiera i jak działa Gripex Sinucaps?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, fenylefrynę oraz kofeinę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to fenylefryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Fenylefryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Trzeci ze składników preparatu, kofeina, nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu oraz działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.
Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 30–60 minut, a fenylefryny w ciągu 60–120 minut po przyjęciu preparatu. Obkurczające błonę śluzową nosa działanie fenylefryny utrzymuje się przez 4–6 godzin. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Gripex Sinucaps?

Preparat jest wskazany w łagodzeniu objawów występujących w przebiegu przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, takich jak gorączka, dreszcze, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, katar, kichanie, uczucie ogólnego rozbicia.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne aminy sympatykomimetyczne.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
· z niestabilną chorobą niedokrwienną serca (wieńcową)
· z zaburzeniami rytmu serca
· z nadciśnieniem tętniczym
· z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej
· z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
· z wirusowym zapaleniem wątroby
· z chorobą alkoholową
· z nadczynnością tarczycy
· chorych na jaskrę z zamykającym się kątem przesączania
· stosujących równolegle trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
· stosujących zydowudynę
· stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO.
Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.
Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Gripex Sinucaps?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
Nie stosować z innymi lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa ani z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przeziębienia lub grypy.
Stosowanie preparatu u osób wyniszczonych, niedożywionych, z niewydolnością wątroby lub regularnie spożywających alkohol wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby.
Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób:
· z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
· chorych na astmę oskrzelową
· z rozrostem gruczołu krokowego
· zespołem Raynauda
· chorych na cukrzycę
· z chorobą niedokrwienną serca
· przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (lekarz dostosuje ich dawkowanie po wcześniejszej ocenie parametrów krzepnięcia krwi)
· przyjmujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery).
Jeżeli występują u Ciebie powyższe stany lub choroby, przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W okresie stosowania preparatu należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Gripex Sinucaps

Preparat ma postać kapsułek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 2 kapsułki co 4–6 godzin. Nie stosować więcej niż 12 kapsułek na dobę.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż kilka dni.
Nie stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Gripex Sinucaps w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
Nie stosować preparatu u kobiet w ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki a fenylefryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z zydowudyną. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii).
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.
Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol lub fenylefrynę (ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych).
Nie stosować z innymi lekami z grupy sympatykomimetyków, w tym z lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa ani z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przeziębienia lub grypy.
Nie stosować z innymi preparatami zawierającymi kofeinę.
Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień.
Preparat może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych.
Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek.
Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperydon) zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) lub pokarm opóźniają jego wchłanianie i wystąpienie efektów jego działania.
Stosowanie preparatu z innymi sympatykomimetykami lub hormonami tarczycy może nasilać zwiększenie częstotliwości rytmu serca.
Doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna, chinolony, meksyletyna, metoksalen i werapamil spowalniają metabolizm kofeiny, a barbiturany przyspieszają go.
Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.
Fenylefryna może osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie guanetydyny, mekamylaminy, metylodopy i rezerpiny.
W przypadku stosowania leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (tzw. beta-blokery) lub innych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (w tym metylodopa) przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się z lekarzem.
Fenylefryna stosowana z indometacyną, beta-blokerami lub metylodopą może spowodować przełom nadciśnieniowy, stan stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia.
Leki przeciwdepresyjne mogą osłabiać działanie fenylefryny.
W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Gripex Sinucaps może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia trawienia, uczucie pieczenia w nadbrzuszu, nadkwaśność, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), nerwowość, lęk, niepokój, drżenia mięśniowe, bezsenność, niemożność skupienia uwagi, bóle i zawroty głowy, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, granulocytopenia). Możliwe utrudnienia w oddawaniu moczu, bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego), niewydolność nerek. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy (zwłaszcza u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub na NLPZ), reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego. Bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne, w tym martwica toksyczna rozpływna naskórka i zespół Stevensa i Johnsona, które mogą prowadzić do zgonu. W przypadku pojawienia się wysypki, innych zmian skórnych lub innych objawów nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania preparatu i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kofeina + paracetamol + fenylefryna

Febrisan Zatoki (tabletki powlekane)

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies