Bunondol (buprenorfina) - roztwór do wstrzykiwań

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Bunondol roztwór do wstrzykiwań; 0,3 mg/ml; 5 amp. 1 ml Polfa Warszawa 23.69 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2018 r.

Preparat zawiera substancję: buprenorfina

Lek dostępny na receptę

Co to jest Bunondol?

Silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów.

Co zawiera i jak działa Bunondol?

Bunondol zawiera buprenorfinę, substancję należącą do grupy opioidów o silnym działaniu przeciwbólowym. Blokuje ona czynność receptorów opioidowych i pobudza czynność receptorów opioidowych µ. Po podaniu podjęzykowym wykazuje silne i długotrwałe działanie przeciwbólowe. Powoduje skurcz mięśni gładkich, jednak w mniejszym stopniu niż morfina. Może powodować zwężenie źrenic.
Potencjał uzależniający buprenorfiny jest niewielki, jeśli wystąpi zespół odstawienny, zwykle przebiega łagodnie.
Podczas zawału mięśnia sercowego w niewielkim stopniu wpływa na parametry układu krążenia.
Podanie podjęzykowe buprenorfiny zapobiega jej inaktywacji w jelitach i wątrobie.

Kiedy stosować Bunondol?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu o średnim i dużym nasileniu, wymagającym zastosowania opioidowego leku przeciwbólowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne opioidowe leki przeciwbólowe. Preparatu w postaci roztworu do wstrzykiwać nie należy stosować u dzieci do 6. miesiąca życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Bunondol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Po podaniu nawet zalecanych dawek preparatu mogą wystąpić zaburzenia oddychania. Z tego powodu należy go stosować ostrożnie u osób:
· z zaburzeniami czynności układu oddechowego (astma, niewydolność oddechowa)
· z przerostem prawej komory serca
· z obniżeniem rezerwy oddechowej
· z hiperkapnią (nadmiar dwutlenku węgla w organizmie)
· z uprzednio występującym zatrzymaniem oddychania.
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób równolegle przyjmujących leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego (np. leki stosowane w znieczuleniu ogólnym, przeciwhistaminowe, pochodne fenotiazyny, uspokajające, nasenne). Lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki jednego lub obu leków.

Należy stosować ostrożnie u osób:
· z urazami głowy, ze zmianami wewnątrzczaszkowymi oraz innymi, w wyniku których możliwy jest wzrost ciśnienia śródczaszkowego, ponieważ buprenorfina może powodować dodatkowe podniesienie ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego
· w podeszłym wieku, osłabionych, z zaburzeniami czynności nerek lub płuc, a także u dzieci
· z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ działanie preparatu może być u nich nasilone
· z chorobami utrudniającymi odpływ żółci, ponieważ preparat może spowodować wzrost ciśnienia w drogach żółciowych
· z niedoczynnością tarczycy
· z niewydolnością kory nadnerczy
· cierpiących na myasthenia gravis
· z zahamowaną czynnością ośrodkowego układu nerwowego
· z psychozami
· w śpiączce
· z przerostem gruczołu krokowego lub zwężeniem cewki moczowej
· z chorobą alkoholową, w stanie delirium tremens
· ze skrzywieniem kręgosłupa do tyłu i na bok
· uzależnionych od opioidów lub podejrzewanych o takie uzależnienie.

Buprenorfina może powodować zwężenie źrenic i zaburzenia świadomości, które mogą utrudniać ocenę stanu pacjenta.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Bunondol

Preparat ma postać tabletek podjęzykowych lub roztworu do wstrzykiwań. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta dobiera lekarz.

Doustnie.
Bóle różnego pochodzenia o umiarkowanym lub dużym nasileniu:
Dorośli i dzieci po 12. roku życia.
Zwykle stosuje się 0,2–0,4 mg co 6–8 godzin.
Dzieci od 6.–12. roku życia.
W przypadku dzieci dawkowanie oblicza się w oparciu o masę ciała:
16–25 kg – 0,1 mg,
25–37,5 kg – 0,1–0,2 mg,
37,5–50 kg – 0,2–0,3 mg;
zalecane dawki podaje się co 6–8 h.

Premedykacja (przygotowanie do zabiegu operacyjnego).
0,4 mg 2 godziny przed zabiegiem.

Domięśniowo lub w razie potrzeby powoli dożylnie.
Bóle różnego pochodzenia o umiarkowanym lub dużym nasileniu.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia.
Zwykle stosuje się 0,3–0,6 mg co 6–8 godzin.
Dzieci do 12. roku życia.
3–6 μg/kg masy ciała co 6–8 godzin, dawka maksymalna 9 μg/kg masy ciała.

Premedykacja (przygotowanie do zabiegu operacyjnego).
Dorośli. 0,3 mg domięśniowo 1 godzinę przed zabiegiem.
Jako uzupełniający lek przeciwbólowy dożylnie 0,3–0,45 mg.

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku.
Preparatu w formie tabletek nie należy stosować u dzieci do 6. roku życia.

Preparat w postaci tabletek stosuje się podjęzykowo – należy włożyć tabletkę pod język i pozostawić do całkowitego jej rozpuszczenia, nie należy jej połykać ani rozgryzać (w przypadku dziecka opiekun powinien skontrolować czy w prawidłowy sposób umieściło lek pod językiem).
Jeśli chory cierpi na suchość w jamie ustnej, powinien przed przyjęciem leku przepłukać usta wodą.

Czy można stosować Bunondol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży i w czasie karmienia piersią. Buprenorfina może zmniejszać ilość wydzielanego mleka.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparat nasila działanie leków uspokajających, nasennych i środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Należy zachować ostrożność u osób równolegle stosujących:
· inhibitory MAO (monoaminooksydazy), np. moklobemid, selegilina; badania dotychczas nie potwierdziły wystąpienia tej interakcji w przypadku bupenorfiny, występuje ona często w przypadku innych opioidów
· fenotiazynę i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; zwiększa się ryzyko zahamowania czynności oddechowej
· leki wywierające wpływ na izoenzym CYP 3A4 cytochromu P-450 (hamujący, np.: gestoden, ketokonazol, troleandomycyna, norfluoksetyna, ritonawir, indinawir, sakwinawir lub pobudzający, np.; fenobarbital, karbamazepina, fenytoina, rifampicyna), ponieważ mogą one wywierać wpływ na metabolizm buprenorfiny
· leki cholinolityczne, zmniejszające wydzielanie śliny, ponieważ utrudniają one stosowanie tabletek podjęzykowych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Bunondol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Podczas leczenia odnotowano: nudności, wymioty, zawroty głowy i senność, omamy i inne działania niepożądane związane z pobudzeniem psychicznym. Większe ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych występuje u osób w podeszłym wieku.
Może wystąpić niedociśnienie tętnicze, a w jego konsekwencji omdlenia.
Wysypki, ból głowy, zaburzenia oddawania moczu, zahamowanie oddychania i zaburzenia widzenia występowały sporadycznie.
Rzadko, po zastosowaniu pojedynczej dawki obserwowano reakcje alergiczne o ciężkim przebiegu.
Odnotowano również przypadki skurczu oskrzeli, obrzęku naczynioruchowego, wstrząsu anafilaktycznego.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające buprenorfina

Bunondol (tabletki podjęzykowe)
Bunorfin (tabletki podjęzykowe)
Buprenorfina Teva (system transdermalny, plaster)
Melodyn 35 μg/h (system transdermalny)
Melodyn 52,5 μg/h (system transdermalny)
Melodyn 70 μg/h (system transdermalny)
Transtec 35 µg/h (system transdermalny)
Transtec 52,5 µg/h (system transdermalny)
Transtec 70 µg/h (system transdermalny)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies